Texty písní U2 Zooropa The Wanderer

The Wanderer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I went out walking through streets paved with gold
Lifted some stones
Saw the skin and bones of a city without a soul
I went out walking under an atomic sky
Where the ground won't turn and the rain
It burns like the tears when I said goodbye

Yeah I went with nothing
Nothing but the thought of you
I went wandering

I went drifting through the capitals of tin
Where men can't walk or freely talk
And sons turn their fathers in
I stopped outside a church house
Where the citizens like to sit
They say they want the kingdom
But they don't want God in it
I went out riding down that old eight lane
I passed by a thousand signs
Looking for my own name
I went with nothing
But the thought you'd be there too
Looking for you

I went out there in search of experience
To taste and to touch and to feel
As much as a man can before he repents

I went out searching, looking for one good man
A spirit who would not bend or break
Who would sit at his father's right hand
I went out walking with a bible and a gun
The word of God lay heavy on my heart
I was sure I was the one
Now Jesus, don't you wait up
Jesus I'll be home soon
Yeah, I went out for the papers
Told her I'd be back by noon

Yeah, I left with nothing
But the thought you'd be there too
Looking for you
Yeah, I left with nothing
Nothing but the thought of you
I went wandering


Šel jsem na procházce ulicemi dlážděné zlatem
Zvedl některé kameny
Viděl kůže a kostí město bez duše
Šel jsem na procházce v atomové nebe
V případě, že země nebude zase a dešti
Je to pálí, jako slzy, když jsem řekl sbohem

Jo, jsem šel s ničím
Nic ale myšlenka na vás
Šel jsem putování

Šel jsem putující městech cínu
Kde muži nemohou chodit ani mluvit svobodně
A synové zase jejich otcové v
Zastavil jsem se u kostela dům
V případě, že občané chtěli sedět
Oni říkají, že chtějí království
Ale nechtějí Boha v to
Vyšel jsem na koni se stanoví, že osmi starých pruh
Šel jsem kolem tisíce značek
Hledáte pro své vlastní jméno
Šel jsem s ničím
Ale myslí, že byste se tam taky
Hledáte pro vás

Šel jsem tam hledat zkušenosti
Chcete-li chuť a dotýkat se a cítit se
Stejně jako muž, než se lituje

Šel jsem ven vyhledávání, hledá jeden dobrý člověk
duch, který by se ohnout nebo zlomit
Kdo by seděl u svého otce pravou ruku
Šel jsem na procházce s biblí a pistole
Boží slovo ležel mé zatížené srdce
Byl jsem jistý, že jsem byl na jedné
Nyní Ježíš, ne čekat, až
Ježíš, já budu brzy doma
Jo, já šel ven za prací
Řekl jí, že jsem, že se vrátí do poledne

Jo, jsem odešel s prázdnou
Ale myslí, že byste se tam taky
Hledáte pro vás
Jo, jsem odešel s prázdnou
Nic ale myšlenka na vás
Šel jsem putování

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy