Texty písní Underoath Define The Great Line There Could Be Nothing After This

There Could Be Nothing After This

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the end we tend to think of how it began
I could never explain
The picture painted
And how it made me feel

Now the ceiling is in motion
The light centered and overlooked
You want me to see me disappear? Well so do I.
Well so do I

Such a quiet evaporation

We're nothing but hollow vessels
In search of what makes us alive
I never said this was my revolution
When you looked me in the eye

Oh, how I've walked this white line
So many times before
What a feeble attempt
Just to feel alive

This is for you and all your hopeless case
You never would, you never would
Leave me in your wish to fail every time
Every time I try

Every time you
Talk about it, talk about it
At least it makes you feel something
Inside

Who have I become?
Who have I become?
Oh God, everything, everything
All around me is crumbling at my feet.
Everything, everything
All around me is crumbling at my feet.

I stare, so delicate and ashamed
At the shell I've shed myself from
I stare, so delicate and ashamed

In the eyes, in the eyes of my ghost(This is for you and your hopeless case)
In the eyes, in the eyes of my ghost(This is for you and your hopeless case)

Well, I would never look back
Well, I would never
Well, I would never look back
Again
Na koneci máme tendenci přemýšlet o tom jak to začalo
Nikdy jsem nemohl vysvětlit
namalovaný obrázek
a jaký pocit to ve mě vyvolalo

Teď je strop v pohybu
světlo koncentrované a přehlížené
Chceš mě vidět zmizet? Dobře tak já jdu.
Dobře tak já jdu

Takové nenápadné vypařování

Nejsme nic než duté bárky
Co hledají to co je drží při životě
Nikdy jsem neřekl že tohle byla má revoluce
když ses mi dívala do očí

Oh, po týhle bílý čáře jsem šel
už tolikrát předtím
jaký slabý pokus
jak se cítit naživu

Tohle je pro tebe a pro všechny tvé beznadějné případy. Nikdy by si, nikdy by si
mě neopustila protože si přeješ abych zklamal
pokaždé když se snažím

Pokaždé ty
o tom mluvíš, mluvíš o tom
alespoň tě to nutí něco cítit
uvnitř

Kým se mám stát?
Kým se mám stát?
Oh Bože, všechno,všechno
všude okolo mě se hroutí k mým nohám.
Všechno,všechno
všude okolo mě se hroutí k mým nohám.

Zírám, tak křehký a zahanbený
ve skořápce kterou jsem ze sebe shodil
Zírám, tak křehký a zahanbený

V očích, v očích mého přeludu(tohle je pro tebe a pro tvé beznadějné případy)
V očích, v očích mého přeludu(tohle je pro tebe a pro tvé beznadějné případy)

Dobře, nikdy bych se neohlížel
Dobře, nikdy bych
Dobře, nikdy bych se neohlížel
Znovu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy