Texty písní US 5 Back Again Last unicorn

Last unicorn

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse 1]
When the last eagle flies over the last
Crumbling mountain
And the last lion roars
At the last dusty fountain
In the shadow of the forest
Though she may be old and worn
They will stare unbelieving
At the last unicorn

When the first breath of winter
Through the flowers is icing
And you look to the north
And a pale moon is rising
And it seems like all is dying
And would leave the world to mourn
In the distance hear the laughter
Of the last unicorn

[Chorus]
I'm alive
I'm alive

[Verse 2]
When the last moon is cast
Over the last star of morning
And the future has passed
Without even a last desperate warning
Then look into the sky
Where through the clouds
A path is torn
Look and see her how she sparkles
It's the last unicorn

[Chorus]
I'm alive
I'm alïve
Když naposledy letí orel přes poslední rozpadající se hory
A poslední lev řve na poslední prašné fontáně.
Ve stínu lesa, i když může vypadat stará a opotřebovaná
Budou nevěřícně hledět na posledního jednorožce.

Když první závan zimy na květinách zamrzává v jinovatku.
A ty hledíš na sever
A bledý měsíc stoupá.
Zdá se, že vše umírá
A opouští svět pro truchlení.
V dálce slyším smích
posledního jednorožce.

Žiju dál
žiju dál

Když poslední měsíc vychází nad poslední ranní hvězdou.
A budoucnost proběhla bez jediného zoufalého varování.
Pak se podívejte na oblohu, kde se mezi mraky zmítá cesta.
Podívejte se a uvidíte ji jak se leskne
Je to poslední jednorožec

Žiju dál, žiju dál!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy