Texty písní Vánoční koledy Zahraniční koledy Train Shake Up Christmas

Train Shake Up Christmas

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Shake up the happiness
Wake up the happiness
Shake up the happiness
It's Christmas time

There's a story that I was told
And I wanna tell the world
Before I get to old
I don't remember it
So let's December it
And reassemble it oh yeah

Once upon a time in a town like this
A little girl made a great big wish
To feel the world full of happiness
And be on Santa's magic list

Chorus:
2x Shake it up
Shake up the happiness
Wake it up
Wake up the happiness
Come on you all
It's Christmas time

Hohohó, hohohó
It's Christmas time

At the same time miles away
A little boy made a wish that day
That the world would be okay
And Santa Claus would hear him say
I got dreams and I got love
I got my feet on the ground
And family above
Can you send some happiness?
With my best to the rest
Of the people of the East and the West And
Maybe every once in a while you
Get my grandma a reason to smile
Tis the season of smile
It's cold but we'll be freezing in style
Let me meet a girl one day that
Wants to spread some love this way
We can let our souls run free and
She can know some happiness with me

Chorus:
2x Shake it up
Shake up the happiness ...

I know you're out there
I hear your reindeer
I see the snowing
Your boots have been
I'm gonna show them
So they will know then
This love will grow in
Than to live again

Chorus:
2x Shake it up
Shake up the happiness ...

Hohohó, hohohó
It's Christmas time

Chorus:
2x Shake it up
Shake up the happiness ...

Hohohó, hohohó, hohohó
It's Christmas time
Rošádu štěstí
Probudit se štěstí
Rošádu štěstí
Je vánoční čas

Tam je příběh, který mi bylo řečeno,
A chci říct světu
Než jsem si na staré
Nevzpomínám si, že
Takže pojďme prosinci
A znovu to ach jo

Kdysi dávno ve městě, jako je tento
Holčička se velikánský přání
Chcete-li pocit, že svět plný štěstí
A být na seznamu kouzlo Santa je

Sbor:
2x Třepe se
Rošádu štěstí
Probudit ho
Probudit se štěstí
No tak vám všem
Je vánoční čas

Hohohó, hohohó
To je vánoční čas

Zároveň je na míle daleko
Malý chlapec se přání, aby den
Že svět bude v pořádku
A Santa Claus by ho slyšeli říkat
Mám sny, a mám rád
Já mám nohy na zemi
A rodinné výše
Můžete poslat nějaké štěstí?
S mojí nejlepší do zbytku
Lidí z východu a západu a
Možná, že jednou za čas si
Získejte moje babička důvod k úsměvu
Tis sezóny úsměv
Je chladno, ale my budeme zmrazování ve velkém stylu
Dovolte mi, abych jednou dívkou jednoho dne
Chce rozšířit nějakou lásku tímto způsobem
Můžeme nechat naše duše volně běžet a
Ona může vědět nějaké štěstí se mnou

Sbor:
2x Třepe se
Rošádu štěstí ...

Vím, že jsi tam
Slyším tvůj sobů
Vidím sněží
Vaše boty byly
Budu jim ukázat
Tak oni budou vědět, pak
Tato láska roste
Než znovu žít

Sbor:
2x Třepe se
Rošádu štěstí

Hohohó, hohohó
Je vánoční čas

Sbor:
2x Třepe se
Rošádu štěstí

Hohohó, hohohó, hohohó
Je vánoční čas
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy