Texty písní Whitecross To The Limit: The Best Of Whitecross Because Of Jesus

Because Of Jesus

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Because of Jesus, I have peace of mind
Because of Jesus, I'm no longer blind
Because of Jesus, old things have passed away
Because of Jesus, you can start again today

Still I don't understand His love, the love He has for me
I just know one simple fact, He died to set me free
When I see that I have fallen, I just go to Him
Because Jesus is the only one who can take away my sin

Because of Jesus, I have peace of mind
Because of Jesus, I'm no longer blind
Because of Jesus, old things have passed away
Because of Jesus, you can start again today

There were times I thought that He had left me on my own
I have learned how much He loves me and now, now I know
That I am like a jewel to Him and He watches over me
And He is so concerned about me that He will never leave

Because of Jesus, my old life is gone
Because of Jesus, instead of bein' weak, I'm strong
Because of Jesus, all things have been made new
Because of Jesus, I have come to know the Truth
Kvůli (díky) Ježíši mám klid v duši
Kvůli Ježíši už nejsem nadále slepý
Kvůli Ježíši staré věci pominuly
Kvůli Ježíši můžeš začít znovu už dnes

Pořád nerozumím Jeho lásce, lásce, kterou pro mě má
Vím jen jeden prostý fakt, On zemřel, aby mě vysvobodil
Když vidím, že jsem spadl, jen za Ním jdu
Protože Ježíš je Ten Jediný, kdo může odstranit můj hřích

Kvůli (díky) Ježíši mám klidnou mysl
Kvůli Ježíši už nejsem nadále slepý
Kvůli Ježíši staré věci pominuly
Kvůli Ježíši můžeš začít znovu už dnes

Byly časy, kdy jsem si myslel, že mě opustil
Naučil jsem se, jak moc mě miluje, a teď, teď
už vím
Že jsem pro Něj jako šperk a dává na mě pozor
A tak se o mě stará, že mě nikdy neopustí

Kvůli Ježíši je můj starý život pryč
Kvůli Ježíši, místo abych byl slabý, jsem silný
Kvůli Ježíši, všechny věci byly provedeny nově
Kvůli Ježíši, přišel jsem k poznání Pravdy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy