Texty písní Will Smith Willennium Wild Wild West

Wild Wild West

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Uhh..
Wicki-wild wild
Wicki-wicki-wild
Wicki-wild
Wicki-wicki Wild Wild West
Jim West, desperado
Rough rider, no you don´t want nada
None of this, six-gunnin this, brother runnin this
Buffalo soldier, look it´s like I told ya
Any damsel that´s in distress
be outta that dress when she meet Jim West
Rough neck so go check the law and abide
Watch your step or flex and get a hole in your side
Swallow your pride, don´t let your lip react
You don´t wanna see my hand where my hip be at
With Artemis, from the start of this, runnin the game
James West, tamin the West, so remember the name
Now who ya gonna call?
Not the G.B.s
Now who you gonna call?
G double A.G.


If you ever riff with either one of us
BREAK OUT, before you get bumrushed, at the

The Wild Wild West (when I roll into the)
The Wild Wild West (when I stroll into the)
The Wild Wild West (when I bounce into the)
The Wild Wild West (sisqo, sisqo)

The Wild Wild West (we´re goin straight, to)
The Wild Wild West (the Wild Wild West)
The Wild Wild West (we´re goin straight to the Wild Wild c´mon)

Now, now, now
Now once upon a time in the west
Mad man lost his damn mind in the West
Loveless, kidnap a dame, nuttin less
Now I must, put his behind to the test (Can you feel me?)
Then through the shadows, in the saddle, ready for battle
Bring all your boys in, here come the poison
Behind my back, all that riffin ya did
Front and center, now where your lip at kid? ( Lookin at me)
Who dat is? A mean brother, bad for your health
Lookin damn good though, if I could say it myself
Told me Loveless is a mad man, but I don´t fear that
He got mad weapons too? Ain´t tryin to hear that
Tryin to bring down me, the champion
When y´all clowns gon´ see that it cant be done
Understand me son, I´m the slickest they is
I´m the quickest they is (Yeah)
Did I say I´m the slickest they is?
So if you barkin up the, wrong tree we comin
Don´t be startin nuttin, me and my partner gonna
test your chest, Loveless
Can´t stand the heat, then get out the
Wild, Wild, West
The Wild, The Wild

The Wild Wild West (we´re goin straight to)
When I´m rollin to the
The Wild Wild West (the Wild Wild West)
When I´m strollin to the
The Wild Wild West (We´re goin straight to)
When I´m bouncin to the
The Wild Wild West (the Wild Wild)

We´re goin straight (straight) to (to)
The Wild Wild West (the wild wild west)
The Wild Wild West
We´re goin straight (straight) to (To)
The Wild Wild West (the wild wild west)
The Wild Wild West

Breakdown


Yeah
Can you feel it? C´mon, c´mon
Yeah
Keep it moving! Keep it moving!
Ooh yeah

[Will Smith]
To any outlaw tryin to draw, thinkin you´re bad
Any drawin on West, best with a pen and a pad
Don´t even think about it, six gun, weighin a ton
Ten paces and turn (one.. two.. three..) just for fun, son
Up til sundown, rollin around
See where the bad guys are to be found and make em lay down
The defenders of the West
Crushin all pretenders in the West
Don´t mess with us, cause we in the


The Wild Wild West (we´re goin straight to)
When I´m rollin to the
The Wild Wild West (the Wild Wild West)
When I´m strollin to the
The Wild Wild West (we´re goin straight to)
When I´m bouncin to the
The Wild Wild West (the Wild Wild)

(repeat)
Been well through hell
na been well throught hell
HA HA HA

The Wild Wild West

Wick wild wild wild
Wickedy wild wild
Wickedy wick wild wild wild
Wickedy wickedy Wickedy Wickedy
Uhh ..
Wicki-Wild Wild
Wicki-Wicki-wild
Wicki-divoký
Wicki-Wicki Wild Wild West
Jim West, Desperado
Hrubý jezdec, ne nechcete nada
Nic z toho šest střel tady, bratr běží tady
Buffalo voják, vypadá tak, jako bych řekl, ya
Jakákoliv slečna, která je v nouzi
je pryč, jak šaty, když potkají Jim West
Hrubý krk, takže jdou zkontrolovat zákon a dodržovat
Dávejte pozor, nebo kabelem získají díru do boku
Spolknout svou hrdost, nedovolte, aby vaše rty působily
Vy nechcete vidět ruku, kde mám bok
S Artemis, od začátku tohoto běhu je to hra
James West, Tamin západu, tak jak se jmenuje
Nyní, kdo tě zavolá?
Ne G.B.s
Nyní, koho chceš volat?
G Dvojité A.G.


Pokud jste někdy riff se ani jeden z nás
NEROZPADNE, než se dostanete ránu ve spěchu

Divoký divoký západ (když jsem v roli)
Divoký divoký západ (když jsem se prošel)
Divoký divoký západ (když jsem se odrazil)
Divoký divoký západ (Sisqó, Sisqó)

Divoký divoký západ (jeli jsme rovně)
Divoký divoký západ (Divoký divoký západ)
Divoký divoký západ (jeli jsme rovnou na Divoký divoký západ, pojďme)

Teď, teď, teď
Nyní kdysi na Západě
Šílený muž přišel zatraceně myslící na Západ
Bez lásky, unesou paní, nuttin méně
Teď už musím, odložit ho za test (Cítíš mě?)
Pak přes stíny, v sedle, připraven k boji
Soustřeďte se chlapci, tady přijde jed
Za mými zády, to vše riffin ya to
Vpředu a vprostřed, kde se vaše rty dotknou dítěte? (podívej se na mě)
Kdo je to? Střední bratr, je to špatné pro vaše zdraví
Vypadáš zatraceně dobře i když, pokud bych mohl říct jak já
Řekls mi, kdo nemiluje je blázen, ale já se nebojím
Dostal taky šílený zbraně? Snažím se něco slyšet
Snažím mě dostat na kolena, vítěz
Když Vy všichni klauni jdete vidět, nemůžete to udělat
Rozumíš mi synu, já jsem to nejkluzčí co je
Já jsem to nejrychlejší, co je (jo)
Řekl jsem, že jsem to nejkluzčí, co je?
Takže pokud štěkáte, k špatnému stromu jsme přišli
Nenechte se ovlivnit od bláznů, já a můj partner jsme chtěli
test hrudníku, bez lásky
Nemůže vystát teplo, pak se dostat ven
Divoký, divoký západ
Divoký, divoký

Divoký, divoký západ (Jeli jsme rovnou)
Když jsem se váleli
Divoký, divoký západ (Divoký, divoký západ)
Když jsem se toulali
Divoký, divoký západ (Jeli jsme rovnou)
Když jsem se odráželi
Divoký, divoký západ (divoký divoký)

Jeli jsme rovnou (přímo) na (na)
Divoký, divoký západ (Divoký, divoký západ)
Divoký, divoký západ
Jeli jsme rovnou (přímo) na (na)
Divoký, divoký západ (Divoký, divoký západ)
Divoký, divoký západ

Zhroucení


Jo
Cítíš to? No tak, no tak
Jo
Nech si to dál! Nech si to dál!
Ooh Yeah

[Will Smith]
Na jakýkoliv psanec snažím se čerpat, přemýšlel jste špatně
Jakákoliv kresba na západ, nejlépe s perem a podložka
Ani o tom nepřemýšlej, šest pistolí, váha v tunách
Deset kroků a pak (raz.. dva .. tři ..) jen tak pro zábavu, synu
Do západu slunce, kolem válet
Podívejte se, kde se nacházejí protivníci, a ať jim stanoví
Obránci Západu
Zdrceni všichni uchazeči na Západě
Nehraj si s námi, protože jsme na


Divoký, divoký západ (Jeli jsme rovnou)
Když jsem se váleli
Divoký, divoký západ (Divoký, divoký západ)
Když jsem se toulali
Divoký, divoký západ (Jeli jsme rovnou)
Když jsem se odráželi
Divoký, divoký západ (divoký divoký)

(Opakování)
Bylo dobře skz peklo
bylo dobře skz pekle
HA HA HA

Divoký divoký západ

Knot divoký divoký západ
Wickedy divoký divoký
Wickedy knot divoký divoký divoký
Wickedy wickedy Wickedy Wickedy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy