Texty písní Wintersun Wintersun Sadness and Hate

Sadness and Hate

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sad night, the weeper of starwind sky
Take me where the shimmering lights are fading out
Through the shadows of hate and through the fires of grace
I followed the voice in the night, beautiful as black sky,
But nothing I found

My thoughts are captured by the magical chants
Of the spirits, but I cannot see them with these dead eyes
Lost I am in these dismal streams
Lost I am forever in my life

The snow is falling on the withering leaves, I am left in the cold
The shadows are crying in the moonlight
Is this night the last of my life

Have we arrived from our journey, I must ask you now
At last I can cry, 'cause these sad words are calling me tonight
My eyes bleed for you my star, my pride and the love of my heart
But why did you had to fly so far, I raged and it tore me apart
I promise to you with sadness and hate
Wherever I might go, you will know...

I give my life to the withering leaves
To the bleeding moonlight
To the crying shadows
I give my life to you!
Smutná noc, pláč hvězdného nebe unášený větrem
Vezmi mne tam, kde se vytrácejí třpytivá světla
Skrze stíny nenávisti a skrze ohně odpuštění
Následoval jsem nocí ten hlas, nádherný jako černá obloha,
Ale nic jsem nenašel

Mé myšlenky jsou zachyceny magickými zpěvy
Duchů, ale skrze tyto mrtvé oči je nemohu zahlédnout
Jsem ztracen v těchto bezútěšných proudech
Jsem navždy ztracen ve svém životě

Na vadnoucí listy se snáší sníh, jsem zanechán v chladu
Ve svitu měsíce pláčí stíny
V této poslední noci mého života

Dorazili jsme ze své cesty, musím se tě nyní zeptat
Naposledy mohu plakat, protože mne dnes v noci volají tato smutná slova
Mé oči krvácejí pro tebe, má hvězdo, má pýcho a lásko mého srdce
Ale proč jsi měla letět tak daleko, zuřím a to mne rve na kusy
Přísahám ti při smutku a nenávisti
Kamkoli bych mohl jít, budeš vědět...

Vložil jsem svůj život do uvadajících listů
Do krvácejícího měsíčního světla
Do plačících stínů
Dal jsem ti svůj život!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy