Texty písní Wu-Tang Clan WuTang Clan Ice Cream

WuTang Clan Ice Cream

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Watch these rap niggaz get all up in your guts
French-vanilla, butter-pecan, chocolate-deluxe
Even caramel sundaes is gettin touched
And scooped in my ice cream truck, Wu tears it up
(The ice cream man is coming!)

Yo honey-dips, summertime, fine Jheri drippin
See you on Pickens with a bunch of chickens how you're clickin
I catch shootin strong notes as we got close
She rocked rope, honey throat smellin like Impulse
Your whole shell baby's wicked like Nimrod
Caught me like a fresh-water scrod, or may I not be God
Attitude is very rude Boo, crabby like seafood
It turns me on like Vassey and Lahrule
They call me Starky Love-hun, check the strategy
By any means, Shirley Temple cross was done by Billie Jean's
Black Misses America, your name is Erica, right true
Lazy eyeball, small piece, six shoe
Caramel complexion, breath smellin like cinnamon
Excuse me hon, the Don mean no harm, turn around again
God damn, backyard's bangin like a Benz-y
If I was jiggy, you'd be spotted like Spudz McKenzie
I'm high powered put Adina Howard to sleep
Yo pardon, that bitch been on my mind all week, but uhh
Back to you Maybelline Queen let's make a team
You can have anything in this world except CREAM
So whatchu wanna do? Whatchu wanna do?
Let's go ahead and walk these dogs and represent Wu

Shaolin's finest, whattup Boo, peace your highness
Yo I'm loungin, big dick style, y'all niggaz is the flyest
Moves you're making too fly jewels are shaking
not a rape patient, you're looking good fly colored Asian
Ghettoes, them is your hometown, we can go the whole round
After that, I'm shootin downtown
I'm rockin hats and you wig is all intact
Who's that queen bee chick, eyes curly black
Freaks be movin in fly sneaks
Two finger rings and gold teeth, and ain't afraid to hold heat
So when I step in the square dear
You better have CREAM to share, Ricans, ven aqui yeah

Black chocolate girl wonder, shade brown like Thunder
Politic til your deficit step, gimme your number
Your sexy persuasive ta-ta's and thighs
Catch my eyes like highs I want your bodily surprise
Double dime some time, Ice Cream you got me fallin out
like a cripple, I love you like I love my dick size
ooh baby I miss you, your sweet tender touches
take pulls off the dutches, orgasm in my mindstate
masterbate in your clutches, I want you for self
like wealth, so play me closely
Bitches paranoia for the sting, who want the most of me
Only a hard dozen want to be callin me cousin
Thirsty for my catalog, baby shoppin spree you're lovin
Call me if you want to get dug like the pockets
I jizm like a giant break brooms out of their sockets

Wu-Tang in the cut, for real niggaz what?
It's the after party and bitches want to fuck

Ice cold bitches melt down when my clutch
and what they titties sucked, ice cream
Yeah, your guts

Ice cold bitches melt down when in the clutch
They want they titties sucked, ice cream
One love to my chocolate deluxes, keep your nails done
and your wigs tight, word up
One love to my butter-pecan Ricans for calling me papi
That's for real
One love to caramel sundaes, with the cherries on top
Yeah
And big up to my french vanillas
Parlez vous, francais, mi amor, merci, oui oui, bon bons
and all that good stuff
That good stuff
Sledujte tyto rap niggaz získat všechny ve vaší odvahu

Francouzština-vanilka, máslo-ořechový, čokoládový-deluxe

Dokonce i karamel poháry je dostání se dotkla

A vzal jsem do vozu zmrzlina, Wu slzy ji

(Zmrzlinový muž přichází!)

Yo-med krémů, letní, jemné Jheri Drippin

Uvidíme se na Pickens s partou kuřat, jak jste clickin

I chytit střílení silný poznámky, jak jsme dostali blízko

Houpala lano, med krku smellin jako impulsní

Vaše celé shell dítěte zlý jako Nimrod

Chytil mě jako čerstvá voda-mladá treska, může nebo nebudu Bůh

Postoj je velmi neslušné Boo, protivné jako mořské plody

Ukazuje se mi, jako Vassey a Lahrule

Říkají mi Starky Láska-hun, zkontrolujte strategie

Jakýmkoli způsobem, byla Shirley Temple cross provádí Billie Jean je Černá slečny Amerika, vaše jméno je Erica, že jo pravda

Lazy oční bulvy, malý kousek, šest boty

Karamel pleť, dech smellin jako skořice

Promiňte hon, Don ublížit, otoč se opět

Zatraceně, dvorek je bubnovat jako Benz-y

Kdybych byl Jiggy, byste se nanese jako Spudz McKenzie

Jsem Vysoce výkonný dát Adina Howard ke spánku

Yo pardon, že fena byla v mé mysli celý týden, ale Uhh

Zpět na vás Maybelline královny pojďme udělat tým

Můžete mít všechno v tomto světě, s výjimkou KRÉM

Takže whatchu chcete udělat? Whatchu chcete udělat?

Pojďme se do toho pusťte a chodit těchto psů a představují

Shaolin je nejlepší, whattup Boo, mír Vaše Výsosti

Yo jsem loungin, velký péro styl, y'all niggaz je flyest

Přesune děláš moc létat šperky jsou třes

ne znásilnění pacienta, který hledáte dobrý létat barevné Asie

Ghett, je vaše rodné město, můžeme jít celé kolo

Za to, že jsem Shootin centra

Já jsem Rockin klobouky a vy paruka je všechno neporušené

Kdo to je královna včel kočka, oči kudrnaté černé

Freaks být posun v letu plíží

Dva prsteny a zlaté zuby, a nebojí se držet teplo

Takže když jsem krok na náměstí drahá

Radši si krém na akcii, Ricans, Ven Tudy jo

Černá čokoláda holka divit, odstín hnědé jako hrom

Politika til svůj deficit krok, dej mi vaše číslo

Vaše sexy přesvědčivý ta-ta a stehna

Úlovek mých očí, jako maxima Chci svůj tělesný překvapení

Dvoulůžkový desetník nějakou dobu, zmrzlina máš mě fallin ven

jako mrzák, miluji tě rád mám rád můj penis velikost

ooh baby Chybíš mi, tvůj sladký řízení dotýká

se táhne od dutches, orgasmus v mé mindstate

masterbate ve vašem spojky, chci, abys pro sebe

jako bohatství, tak hra mi úzce

Feny paranoia pro žihadlo, kteří chtějí nejvíce mě

Jen těžko tucet chtějí být callin mi bratranec

Žízní po mé zboží, baby shoppin řádění jste lovin

Zavolej mi, jestli chcete získat kopal jako kapsy

I jizm jako obří break košťata z důlků

Wu-Tang v řezu, na skutečné niggaz co?

Je to after party a feny chtít šukat

Led studený feny roztavit, když mi spojka

a co kozy sál, zmrzlina

Jo, vaše střeva

Led studený feny roztavit, když v spojka

Chtějí, aby se kozy sál, zmrzlina

Jedna láska k mé čokoládové deluxes, aby se vaše nehty

a svůj těsný paruky, Word Up

Jedna láska k mé máslo-pekanové Ricans za zavolání papi

To je pro reálné

Jedna láska na Karmel poháry, s třešněmi na vrcholu

Jo

A velké až mé francouzské vanillas

Řekněte si, francouzština, mi amor, děkuji vám, ano ano, dobrá dobrá

a že všechny dobré věci

Že dobré věci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy