Texty písní Your favorite martian Tig ol bitties

Tig ol bitties

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was the first day back to school.
Cuttin’ up in class.
Actin’ like a tool.
Friends were rollin’ in.
We started talkin’ about the summer.
Deejay saw “Twilight”
Bummer!
I spoke up, and I asked my friends
“Are there any new girls? 9′s or 10′s?
Hopin’ a few hotties had moved from other cities,
And in walked this girl with tig ol’ bitties.
I can’t believe my eyes.
In a contest, they’d win first prize.
Double D guarantee I was checkin’ their size.
It’s like two beach balls in a shirt disguise.
Or Earth and Mars having some fun.
Wait, I take that back it’s like two of the sun.
But at this point I let my mind run,
And drifted off thinking about them tig ol’ bitties.

Tig ol’ bitties.
Mt Fuji brought it’s twin
Tig ol’ bitties.
Two melons in a shirt.
Tig ol’ bitties.
I put books in my lap.
Tig ol’ bitties.
Head bobbing as she walks.
Tig ol’ bitties.
Oh my god!
Tig ol’ bitties.

Kept trippin’ in class,
because of er dang breasts in a tiny white shirt
Boobs having a fiesta.
Later in lab, we were messin’ with test tubes.
Couldn’t take my eyes off the new girl’s chest.
Boobs!
Wasn’t paying attention.
Got busted.
Had to serve detention.
In biology we talked about the bees.
The best kind of bees.
Boobies!
I can’t believe my mind.
I old a poker face to her two of a kind.
With each step her breasts gettin’ redefined.
I’m making my move.
I’m thinking it’s time.
Oh snap!
I’m gonna ask her to prom,
And in my head she responds
“You’re the bomb!”
Feeling nervous so I count to three.
“I like your boobs.”
“Go to prom with me?

Tig ol’ bitties
King Kong boobs.
Tig ol’ bitties.
Great tracks of land.
Tig ol’ bitties.
Like my balls.
Tig ol’ bitties.
Real big.
Tig ol’ bitties.
Oh my god!
Tig ol’ bitties.

She said yes, so I’m getting ready.
Stain on my shirt…
Mom’s spaghetti.
I pick her up, and I’m pretty sure
That she’ll let me motorboat like
br-br-br-br-br.
I try to cop a feel once we get to school.
She said, “no touching. That’s the rule.”
Principal walks up on the scene.
“It’s time to announce prom king and queen.”
“You favorite Martian and Tig Ol’ Bitties.”
“Congratulations to you both on winning.”
Time slowed down, and she jumped for joy.
Then out of her dress jumped something more.
Tissues flew and rained from the sky.
Oh my god!
You stuff your shirt?
Your Favorite Martian in a world of hurt.
Aw!!!
Fake ol’ bitties.
Wow!

Fake o’ bitties!
You’re breaking my heart with
Fake o’ bitties!
You’re crushing my dreams with
Fake ol’ bitties!
I can’t believe it!
Fake ol’ bitties.
You really suck!
Fake ol’ bitties!
I can’t believe you would do that.
Fake ol’ bitties!

Why would you do that when you’re just trying to get everyone’s attention
Stuffed boobs! they’re lies! lies I tell you!
But you know I’m still down to make out if you, if you want to, want to come back with me
Never mind
Byl první den školy.
Dělali jsme blbosti v hodině.
Chovali se jako paka.
Kámoši se nahrnuli,
Začali jsme mluvit o létě.
Deejay viděl “Twilight”
Nuda!
Mluvil jsem nahlas a zeptal se kámošů
“Jsou tu nějaké nové holky? Devítky nebo desítky?
Doufal jsem, že pár kočiček se přistěhovalo z ostatních měst
A najednou přišla holka s velkýma prsama.
Nemůžu uvěřit svým očím.
V soutěži by vyhrály první cenu.
Déčka na tutovku, přeměřoval jsem si to.
Jsou jako dva plážové míče v tričku.
Nebo jako by spolu skotačili Země a Mars.
Počkat, beru to zpátky, jsou jako dvě Slunce.
Ale v tomhle bodě jsem nechal běžet svou mysl
A mé myšlenky se unášely k přemýšlení o nich, velkých prsech.

Velká prsa.
Mt Fuji přinesl dvojčata (?)
Velká prsa.
Dva melouny v tričku.
Velká prsa.
Dal jsem si knihy na klín (pozn.: asi víte proč :D).
Velká prsa.
Hlava se mi houpe z toho, jak chodí.
Velká prsa.
Ó můj bože!
Velká prsa.

Pokračoval jsem v pochodování po třídě
Kvůli těm zatraceným prsům v malinkém bílém tričku,
Prsa mají fiestu.
Později v laborce jsme dělali blbosti se zkumavkami.
Nemohl jsem odtrhnout oči z hrudníku té nové holky.
Prsa!
Nedával jsem pozor.
Chytli mě,
Musel jsem zůstat po škole.
V biologii jsme mluvili o včelách.
O tom nejlepším druhu včel.
Prsech!
(pozn.: nepřeložitelný vtip –
bees – boobies – druhá polovina slova boobies
se vyslovuje stejně jako bees)
Nemůžu uvěřit svým očím.
Držím svůj výraz na uzdě kvůli těm dvěma.
S každým krokem se její prsa mají nový rozměr.
Snažím se udělat svůj první krok-
Myslím, že je ten pravý čas.
Bum, prásk!
Hodlám ji pozvat na ples,
a v mé mysli mi odpovídá
“Jsi bomba!”
Byl jsem nervózní, tak jsem napočítal do tří.
“Líbí se mi tvá prsa.”
Půjdeš se mnou na ples? ”

Velká prsa.
Prsa velikosti King konga.
Velká prsa.
Velké dráhy země.
Velká prsa.
Jako moje koule
Velká prsa.
Fakt velký
Velká prsa.
Ó můj bože!
Velká prsa.

Řekla ano, tak se připravuji.
Skvrna na mé košili…
Máminy špagety.
Vyzvedl jsem ji, a jsem si celkem jistý,
Že mě nechá udělat motorboat jako
br-br-br-br-br
(pozn.: při motorboatu dá kluk hlavu mezi prsa holky,
třese hlavou a dělá u toho zvuk br-br-br)

Pokusil jsem si jednou sáhnout,
když jsme šli do školy.
Ona řekla, “nesahat, to je pravidlo.”

Ředitel přišel na scénu.
“Je čas vyhlásit královnu a krále plesu.”
“You favorite Martian and Velká prsa.”
“Gratulujeme oběma k výhře.”
Čas se zpomalil a ona si poskočila radostí.
Potom z jejích šatů vyskočilo něco víc.
Kapesníky létaly a pršely z nebes.
O můj bože!
Ty sis vycpala triko?
Your Favorite Martian ve světě bolesti.
Ooou!!!
Falešná prsa.
Wow!

Falešná prsa!
Lámeš mi srdce s
Falešnými prsy!
Ničíš mé sny s
Falešnými prsy!
Nemůžu tomu uvěřit!
Falešná prsa!
Za nic nestojíš!
Falešná prsa!
Nemůžu uvěřit tomu, že bys to udělala.
Falešná prsa!
Proč bys to dělala,
když se jen snažíš si získat pozornost každého?
Vycpaná prsa! Lžou! Lžou, to ti povím!

Ale víš, pořád bych si s tebou rád zatancoval,
jestli se chceš, chceš se vrátit zpátky se mnou…
To je jedno.

Interpret

  • Interpret Your favorite martian
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy