Texty písní Zuzana Smatanová Gemini 2 01 SOLDIERS AND THEIR WIFES

01 SOLDIERS AND THEIR WIFES

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Far from home in a war or in the military
doing a job so important and necessary
in a little pocket ammunition and photographs
believe in God, writing letters for their wifes

Salutors
Commanders
Heroes
and saving syndroms
Tankdozers
destroying
heartaches
and substitutions

Far from home in a war or in the military
doing a job so important and necessary
in a little pocket ammunition and photographs
believe in God, writing letters for their wifes

ref.
Salutors
Commanders
Sergeants
and prosecutors
Tankdozers
destroying
heartaches
and substitutions

Wifes on the backyards
picking up sunny flowers
Hanging up long white scarfs
and parting grey hair

Wifes on the backyards
picking up sunny flowers
Hanging up long white scarfs
and parting grey hair

Wifes on the backyards
picking up sunny flowers
Hanging up long white scarfs
and parting grey hair

Far from home in a war or in the military
doing a job so important and necessary
in a little pocket ammunition and photographs
believe in God, writing letters for their wifes
Ďaleko od domova vo vojne, alebo v armáde
robiť prácu tak dôležitú a potrebnú
v malých vreckách so strelivom a fotografiami
Veria v Boha, píšu listy pre svoje ženy.

Salutori
Kapitáni
Hrdinovia
a ukladanie syndrómov.
Tanky
ničia
a substitúcie.

Ďaleko od domova vo vojne, alebo v armáde
robiť prácu tak dôležitú a potrebnú
v malých vreckách so strelivom a fotografiami
Veria v Boha, píšu listy pre svoje ženy.

Salutori
Kapitáni
Seržanti
a štátny zástupcovia.
Tanky
ničenie
a substitúcie.

Manželky na záhradách
zbierajú slnečné kvety.
Vešajú dlhé biele šály
rozlúčku a šedivé vlasy.

Manželky na záhradách
zbierajú slnečné kvety.
Vešajú dlhé biele šály
rozlúčku a šedivé vlasy.

Manželky na záhradách
zbierajú slnečné kvety.
Vešajú dlhé biele šály
rozlúčku a šedivé vlasy.

Ďaleko od domova vo vojne, alebo v armáde
robiť prácu tak dôležitú a potrebnú
v malých vreckách so strelivom a fotografiami
Veria v Boha, píšu listy pre svoje ženy.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy