Texty písní 44 When Your Heart Stops Beating No It Isnt

No It Isnt

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Please understand,
This isn't just goodbye
This is I can't stand you,
This is where the road crashed
Into the ocean, It rises all around me
And now we're barely breathing
A thousand faces we'll chose to ignore

Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy

I listen to you cry,
A cry for less attention
Well both my hands are tied
And I'm pushed into the deep end
I listen to you talk,
But talk is cheap
And my mouth is filled with blood,
From trying not to speak
So search for an excuse,
And someone to believe you
And for interesting moves,
I'm empty with the need to

Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy.

Curse my enemies forever,
Let's slit our wrists
And burn down something beautiful,
This desperation
Leaves me overjoyed,
With fading lights
That leads us,
Past the lines that we destroy,
Please understand.

Lay rotting where I fall
I'm dead from bad intentions
Suffocated and embalmed
And now all our dreams are cashed in
You swore you wouldn't lose then lost your brain
You make a sound that feels like pain

So please understand,
This isn't just goodbye
This is I can't stand you.
Pochopte prosím,
To není jen sbohem
To je nemůžu vystát,
Toto je místo, kde havaroval na silnici
Do oceánu, to zvedne vše kolem mě
A teď sotva dýcháme
Tisíc tváří, budeme se rozhodli ignorovat

Mé nepřátele zatratil navždy,
Pojďme se štěrbinou naše zápěstí
A spálit něco krásného,
Toto zoufalství
Listy mě přešťastný,
S blednutí světla
Že nás vede,
Minulé vedení, že jsme zničili

Poslouchám vás plakat,
Volání o méně pozornosti
No obě mé ruce jsou svázané
A já jsem tlačil do hloubky
Poslouchám vás mluvit,
Ale diskuse je levné
A moje ústa jsou plná krve,
Od snažil se mluvit
Takže hledat záminku,
A někdo věřit
A zajímavé pohyby,
Jsem prázdný s potřebou

Mé nepřátele zatratil navždy,
Pojďme se štěrbinou naše zápěstí
A spálit něco krásného,
Toto zoufalství
Listy mě přešťastný,
S blednutí světla
Že nás vede,
Past řádky, které zničíme.

Mé nepřátele zatratil navždy,
Pojďme se štěrbinou naše zápěstí
A spálit něco krásného,
Toto zoufalství
Listy mě přešťastný,
S blednutí světla
Že nás vede,
Minulé vedení, které zničíme,
Žádáme Vás o pochopení.

Proti hnití, kde jsem pád
Jsem mrtvá z špatnými úmysly
Dusil a konzervované
A teď všechny naše sny jsou inkasoval
Jste přísahal, že byste nepřišli pak ztratil svůj mozek
Děláš zvuk, který se cítí jako bolest

Takže, prosím pochopení,
To není jen sbohem
To je nemůžu vystát.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy