Texty písní AC/DC Dirty Deeds Don Dirt Cheap Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionai..

Ain't No Fun (Waiting Round To Be A Millionai..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The following is a true story,
Only the names have been changed
To protect the guilty -

Well I left my job in my home town
And I headed for the smoke
Got a rock 'n' roll band and a fast right hand
Gonna get to the top
Nothing's gonna stop us, no nothing.

So if you got the money, we got the sound
You put it up and we'll put it down
If you got the dollar, we got the song
Just wanna boogie woogie all night long,
Yeh boogie

I've got holes in my shoes
I've got holes in my teeth
I've got holes in my socks
I can't get no sleep
I'm trying to make a million -

And I've got patches on the patches
On my old blue jeans
Well they used to be blue
When they used to be new
When they used to be clean -

And I've got a mama whose a hummer
Whose keeping me alive
While I'm in the band doing drinking with the boys
She's working 9 to 5 (knows her place that woman)

Just you wait -
One of these days see me driving round town
In my rock 'n' Rolls Royce with the sun roof down
And my bottle of booze (no summer time blues)
Shouting out "Look at me"
In my rock 'n' roll voice

No it ain't no fun waiting round to be a millionaire
repeat
repeat

"Hello Howard, how ya goin' my next door neighbour"
"Oh yea... get your fuckin' jumbo jet off my airport"
Toto je skutečný příběh,
Pouze názvy byly změněny
K ochraně vinen --

Tak jsem opustil svou práci v mém rodném městě
A já v čele pro kouř
Máš rock 'n' roll band a rychlá pravá ruka
Dostaneme na začátek
Nic se nám to zastavit, no nic.

Takže pokud máš peníze, máme zvuk
Ty ji a budeme ji dolů
Pokud máš dolar, máme píseň
Chci boogie woogie celou noc
Yeh boogie

Mám děr v mé boty
Mám děr v mé zuby
Mám děr v mé ponožky
I can't get ne spánek
Já jsem se snaží udělat jeden milion --

A já mám záplaty na záplaty
Na mé staré džíny
Dobře, že byl modrý
Když se používá, aby se nové
Když se používá k léčení --

A jsem tu mama, jehož jeden hummer
, Jehož vedení mi žije
I když jsem v kapele dělá pitná s chlapci
Je to pracovní 9 až 5 (ví, že její místo, ženy)

Jen počkej --
Jedním z těchto dnech mnou jízdní kolo města
Podle mého rock 'n' Rolls Royce se sluncem střechy dolů
A moje láhev pití (bez letního času blues)
Prokřikováním out "Podívej se na mě"
Podle mého rock 'n' roll hlas

No to není žádná legrace čeká kolo, které mají být milionářem
opakovat
opakovat

"Dobrý den, Howard, jak tě vede 'můj soused od vedle"
"Ach ano ... si kurva 'jumbo jet z mého letiště"

Interpret

  • Interpret AC/DC Sedmnáct mezinárodně vydaných studiových alb, 150 miliónů prodaných kopií a 36 let aktivní činnosti – i tak se dá stručně charakterizovat hard rocková legenda jménem

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy