Texty písní Adam Lambert Pre-Idol A Change Is Gonna Come

A Change Is Gonna Come

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was born by the river in a little tent
and just like that river i´ve been running ever since
it´s been a long, a long time coming
but i know a change is gonna come , oh yes it will

It´s been too hard living but I´m afraid to die
I don´t know what´s up there beyond the sky
it´s been a long , a long time coming
but i know a change is gonna come , oh yes

I go to the movie
and i go down town
everybody keep telling me don´t you come around
it´s been a long , a long time coming
but i know a change is gonna come , oh yes it will

Then i go , go to my brother
and i say "brother help me please"
and he just winds up knocking me down
back down on me knees

There been times when i thought
i wouldn´t last for too long
but now i know that i , i , i can carry on
it´s been a long , a long time comming
but i know my change is gonna come
oh , oh ,.....
gonna come , gonna come , oh ,oh ,.......
Narodil jsem se u řeky v malém stanu
a stejně jako řeka,která jsem,od té doby běžím
už je to dlouho,dlouho čekám
ale vím,že změna půjde,ach ano to bude

Bylo to moc těžké živobytí,ale bojím se smrti
nevím co je tam za oblohou
už je to dlouho,dlouho čekám
ale vím,že změna půjde,ach ano

Chodím k filmu
a jdu dolů do města
všichni mi pořád říkají nechoď kolem
už je to dlouho,dlouho čekám
ale vím,že změna půjde,ach ano to bude

Pak jsem šel,šel k mému bratrovi
a řekl jsem "bratře pomoz mi prosím"
a on jak vítr srazil mě na zem
zpět na mé kolena

Tam byly doby,kdy jsem si myslel
já nebudu poslední příliš dlouho
ale teď vím,že já,já,já budu pokračovat
už je to dlouho,dlouho čekám
ale vím,že moje změna půjde
oh,oh,.....
půjde,půjde,oh,oh,....
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy