Texty písní Akon Akon I Wanna Fuck You

I Wanna Fuck You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Snoop Dogg:]
(Convict...)

[Akon:]
Convict
Music
And you know we up front

[Chorus (Akon):]
I see you winding and grinding up on that pole
I know you see me lookin´ at you and you already know
I wanna fuck you (fuck you), you already know
I wanna fuck you (fuck you), you already know, girl

[Snoop Dogg:]
Money in the air as mo feel grab you by your coat tail take you to the motel, hoe sale,
Don´t tell, won´t tell, baby said I don´t talk Dogg but she told on me, oh well,
Take a picture with me, what the flick gon´ do, baby stick to me & ima stick on you,
If you pick me then ima pick on you, d-o-double g and I´m here to put this dick on you,
I´m stuck on pussy and yours is right, wrip riding them poles and them doors is tight
And ima get me a shot for the end of the night ´cause pussy is pussy and baby you´re pussy for life.

[Chorus (Akon)]

[Akon:]
Shorty I can see you ain´t lonely handful of niggas and they all got cheese,
so you looking at me now what´s it gonna be just another tease far as I can see,
trying get you up out this club if it means spendin´ a couple dubs,
throwing bout 30 stacks in the back make it rain like that cause I´m far from a scrub,
you know my pedigree, ex-deala use to move phetamines,
girl I spend money like it don´t mean nothing and besides I got a thing for you.

[Chorus (Akon)]

[Snoop Dogg:]
Mobbin´ through club in low pressing I´m sitting in the back in the smokers section (just smoking),
birds eye, I got a clear view, you cant see me but I can see you (baby I see you),
it´s cool we jet the mood is set,
your pussy is wet you rubbing your back and touching your neck,
your body is movin´ you humpin´ and jumpin´ your titties is bouncin´ you smilin´ and grinin´ and looking at me.

[Akon:]
Girl and while you´re looking at me I´m ready to hit the caddy right up on the patio move the patty to the caddy,
baby you got a phatty the type I like to marry wanting to just give you everything and that´s kinda scary,
cause I´m loving the way you shake your ass, bouncin´, got me tippin´ my glass,
Normally don´t get caught up to fast but I got a thing for you.

[Chorus (Akon) x2]
Snoop Dogg:]
(Convict. ..)

[Akon:]
Trestanec
Hudba
A víte, jsme vpředu

[Chorus (Akon):]
Vidím, že vinutím a do broušením, že na pólu
Vím, že jsi mě hledal 'na vás a vy už to vím
Chci tě šukat (seru na tebe), již víte,
Chci tě šukat (seru na tebe), již víte, holka

[Snoop Dogg:]
Peníze ve vzduchu cítit jako po ty na to by si kabát ocas tě vzal do motelu, okopávat prodej,
Neříkej, nebude vyprávět, baby jsem řekl: "nemluvit Dogg, ale řekla mi, ach dobře,
Udělejte si obrázek se mi, co film gon 'do, baby držet se mi & ima klacek na vás,
Pokud jste mě pak ima pick na vás, do-double g a jsem tu, aby toto péro na vás,
Jsem zaseklá na píču a vy je pravda, jízda na koni wrip jim póly a jejich dveří je těsný
Ima a dej mi šanci na konci noci 'příčina kočička je dítě a píča jste kočička na celý život.

[Chorus (Akon)]

[Akon:]
Shorty Vidím vás není osamělý hrst niggas a všichni dostali sýr,
takže mi teď se podíváme na to, co je to bude jen další vtipálek pokud vidím,
snaží dostat vás do tohoto klubu, pokud to znamená spendin 'pár Dubs,
házení bout 30 stohů v back to rain protože jsem rád, že jsem daleko od křoví,
Ty víš, můj rodokmen, ex-deala použít k přesunutí phetamines,
holka jsem utrácet peníze, jako to neznamená nic a kromě toho mám něco pro vás.

[Chorus (Akon)]

[Snoop Dogg:]
Mobbin 'prostřednictvím klubu v nízkých lisování jsem seděl v zadní u kuřáků sekce (jen kouření),
Birds Eye, mám jasnou představu, převýšení jste mě vidět, ale můžu tě vidět (baby Vidím tě),
je to v pohodě jsme tryskové nálada je nastavena,
vaše kočička je mokré broušení vás záda a krk dojemné,
vaše tělo je movin 'Vám humpin' a jumpin ', vaše kozy je bouncin' Vám smilin 'a grinin' a hledá se na mě.

[Akon:]
Dívka a když se podíváme na mě jsem připraven se krabička zásah do práva na terase přesunout video na Caddy,
baby máš phatty typ jsem chtěla vdát chtějí jen dát všechno a to je dost hrozné,
protože já jsem miloval tak, jak třepe zadek, bouncin ', mě tippin' moje sklo,
Běžně nedostanou dohnaly k rychlé, ale mám něco pro vás.

[Chorus (Akon) x2]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy