Texty písní Akon Akon Losing It

Losing It

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I’m Losing It, I’m Losing it,
She got me, she got me, got me,
she got me, she got me gone.

I’m Losing It, I’m Losing it,
She got me, she got me, got me,
she got me, she got me gone.

She got my mind blown,
I feel like I’m gone,
Way outta my head, did ya hear wat I said?
It’s with the lights on, and with the lights off,
I know I’m kickin’ , she’s so, that I don’t even care.
I’m not her type but I don’t ever listen to it.
They said, don’t waste my time, i continue to do it
she is super hot, gotta get her, I bet im not.
Girl, I just wont stop, you even know.

It’s been so long long long loonng,
All I do is stare, her lips are strong strong strong stronngg.
I didn’t know it there, so am i wrong wrong wrong wronng,
Forgettin of the past, she got me gone gone gone gonnee,
She don’t even care,

I’m Losing It, I’m Losing it,
She got me, she got me, got me,
she got me, she got me gone.

(4x)

What am I gunna do now?
My heart aint makin a sound,
count everybeat whenever this girl come come around

She’s so intreging
she got me day dreamn’,
each and everytime I see her, see I count the feelin.

Anytime that I see her pretty face,pretty face,
And the way she swing her hips on her waist, on her waist.
Oh girl you take me to a whole other place,
and the feelings just wont go away, girl

It’s been so long long long loonng,
All I do is stare, her lips are strong strong strong stronngg.
I didn’t know it there, so when im wrong wrong wrong wronng,
Forgettin of the past, she got me gone gone gone gonnee,
She don’t even care,

I’m Losing It, I’m Losing it,
She got me, she got me, got me,
she got me, she got me gone.

(4x)

Girl you are fire, oo you are burnin’ up,
You really take me higher when you turn me up.
Girl you are fire, oo you are burnin’ up,
You really take me higher when you turn me up.
Girl you are fire, oo you are burnin’ up,
You really take me higher when you turn me up.

I’m Losing It, I’m Losing it,
She got me, she got me, got me,
she got me, she got me gone.

(8x)
Prohra jsem to, jsem Prohra to,
Ona mě, že mě, mě,
ona mě, že mě pryč.

Prohra jsem to, jsem Prohra to,
Ona mě, že mě, mě,
ona mě, že mě pryč.

Má mou mysl foukané,
Mám pocit, že jsem pryč,
Cestě ven mé hlavy, to tě slyšet co jsem řekl?
To se světla, a se zhasnout,
Vím, že jsem Kickin ', ona to tak, že nemám ani jedno.
Já nejsem její typ, ale nemám na to vůbec poslouchat.
A oni řekli, neplýtvají můj čas, i nadále dělat
ona je super vedro, musíme si ji, vsadím se, že im ne.
Dívka, jsem zvyklý zastavit, ty ani neznám.

Už je to tak dlouho trvalo dlouho, dlouho loonng,
Všechno, co jsem udělat, je stare, její rty jsou silná silné silně stronngg.
Nevěděl jsem to, takže jsem špatně špatně špatně wronng,
Forgettin z minulosti, ona mě pryč pryč pryč gonnee,
Ona to ani péči,

Prohra jsem to, jsem Prohra to,
Ona mě, že mě, mě,
ona mě, že mě pryč.

(4x)

Gunna Co mám dělat?
Mé srdce není Makin zvuk,
everybeat počítat vždy, když to dívka přijde Come Around

Ona je tak intreging
Ona mě den dreamn ',
každého a kdykoliv ji vidím, viz jsem se FEELIN.

Kdykoliv vidím, že ji docela tvář, hezká tvář,
A jak se houpat na její boky jí pase, na ní pás.
Ach děvče, které užíváte mi to celé na jiné místo,
a pocity prostě zvyklý jít pryč, holka

Už je to tak dlouho trvalo dlouho, dlouho loonng,
Všechno, co jsem udělat, je stare, její rty jsou silná silné silně stronngg.
Nevěděl jsem to, takže když im špatně špatně špatně wronng,
Forgettin z minulosti, ona mě pryč pryč pryč gonnee,
Ona to ani péči,

Prohra jsem to, jsem Prohra to,
Ona mě, že mě, mě,
ona mě, že mě pryč.

(4x)

Dívka jste oheň, oo jste burnin 'nahoru
Jste opravdu vzít mi vyšší, když se mi vstát.
Dívka jste oheň, oo jste burnin 'nahoru
Jste opravdu vzít mi vyšší, když se mi vstát.
Dívka jste oheň, oo jste burnin 'nahoru
Jste opravdu vzít mi vyšší, když se mi vstát.

Prohra jsem to, jsem Prohra to,
Ona mě, že mě, mě,
ona mě, že mě pryč.

(8x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy