Texty písní Amorphis Skyforger Majestic Beast

Majestic Beast

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the bowels of rocky mountain
A fiery bird I forged
Forged from iron, from molten steel
A flaming eagle majestic beast

On the wings of my eagle
To black river I flew
To the dale of the dead
To the stream that grinds all flesh

The eagle soared sky high
Touched the vault of heaven
The sky sparkled
Cracked and creaked

The eagle soared sky high
Soared my flaming griffin
The thunder crashed and rolled
Rolled the monster's head

I found a monster, a black giant pike
From it's jaws my eagle saved me
Dragged the fish under the sun
Split it's belly, ripped the head off

I rolled the pike's head to the house of the north
I threw the bony skull at they haughty queen
Here's a throne for you to rest your frozen bones
I have done my share, now keep your promise

I had made the heavens
Forged out a miracle
The snake infested field of death turned over
Slayed the wolf of shadow lands
Shackled the bear of death
I captured the impossible
The pike from the black river
V nitru skalnaté hory
Ukoval jsem ohnivého ptáka
Ukoval ze železa a roztavené ocele
Planoucího orla, majestátné zvíře

Na křídlech svého orla
Odletěl jsem k černé řece
K údolí mrtvých
K proudu, který semele všechno tvorstvo

Orel vzlétl do závratné výšky
Dotkl se nebeské klenby
Obloha zajiskřila
Praskala a skřípala

Orel vzlétl do závratné výšky
Můj ohnivý grifin stoupal
Hrom drtil a valil,
válcoval hlavu netvora

Našel jsem netvora, černou obří štiku
Z jejích čelistí mě můj orel zachránil
Vytáhl rybu pod slunce
Rozpáral její břicho a utrhl hlavu

Kutálel jsem hlavu štiky k domu na severu
Hodil lebku jejich povýšené královně
Tady máš trůn pro odpočinek svých zmrzlých kostí
Já svoje udělal, nyní splň svůj slib.

Já jsem stvořil nebesa
Ukoval zázrak
Rozoral pole smrti zamořené hady
Zabil vlka ze země stínů
Spoutal medvěda smrti
Polapil nemožné:
Štiku z černé řeky.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy