Texty písní Anathema Hindsight Fragile Dreams

Fragile Dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Tonight your soul sleeps, but one day you will feel real pain,
maybe then you will see me as I am,
A fragile wreck on a storm of emotion"

Countless times I trusted you,
I let you back in,
Knowing... Yearning... you know
I should have run... but I stayed

Maybe I always knew,
My fragile dreams would be broken for you.

Today I introduced myself,
To my own feelings,
In silent ceremony, after all these years,
They spoke to me... after all these years

Maybe I always knew...
"Dnes večer Tvá duše spí, ale jednoho dne pocítíš opravdovou bolest, možná potom uvidíš, jaký jsem, křehká troska v bouři emocí ".

Nesčetněkrát jsem ti věřil,
Nechal jsem tě
Znalou... toužebnou.. víš
Měl jsem utíkat... ale zůstal jsem

Možná, že jsem vždy věděl
Mé křehké sny budou pro tebe rozlámany

Dnes jsem si představil
Mé vlastní pocity
V tichém obřadu, po všechny ty roky
Mluvily se mnou... po všechny ty roky

Mmožná, že jsem vždy věděl...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy