Texty písní Ape School Wail to God

Wail to God

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the west slows down I hang my head
Because there ain't nobody nowhere who's through with it
Gringos in town fall dead
And then there ain't nobody nowhere who's through with it
Ain't nobody nowhere who knows what to do with it

When west takes the high road
Go low route instead
Tear their arms from their sides
Rip their ears from their heads
And bask in their pain
Rip their eyes from their sockets
Sail in their sorrow
And wade in their fear

As they wail to god, I wail to god
ouu

As they wail to god, I wail to god
ouu

As they wail to god, I wail to god
ouu
Když západ zpomaluje, volně visí má hlava,
Protože tam není nikdo nikde, kdo s tím skončí

Gringos v městě padl mrtvě k zemi,
A pak tam není nikdo nikde, kdo s tím skončí

Není nikdo nikde, kdo ví co s tím udělat.

Když západ vezme hlavní cestu
Půjdu raději nenáročnou cestou
Slza jejich ramenou z jejich boku
Trhlina jejich uší z jejich hlav
A těšit se z jejich bolesti
Trhlina jejich očí z jejich důlků
Plout v jejich zármutku
A vrhnout se do jejich úzkosti

Jako obětovali Bohu, obětuju Bohu
ouu

Jako obětovali Bohu, obětuju Bohu
ouu

Jako obětovali Bohu, obětuju Bohu
ouu

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy