Texty písní As Hell Retreats Volition Only Hope

Only Hope

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

-The boy is rushed to a hospital. A friend, the father, and the minister visit him to share their thoughts.

(a friend, the father, and the minister)


“You coward! You try to rid yourself from this life!
With all the bitterness you had for this world,
I know you had a heart of gold like you use to have…”


“What have I done? I never showed care for my son.
This is the consequence for my negligence.”


“…I can only hope you use it well on the other side.
But I will keep hoping you do not pass.
So that it can be shared, so that your heart can be shared.”
“I keep asking why you’re still in pain
If you wear the scars of my mistakes.
Oh, but I was wrong to throw you past my walls
And wound you deeper still for questioning your faith.
But no man’s doubts could ever change the truth
And now I see how much you need to be in her arms forever…
I can only hope you wake up from this sleep so you can
be the angel she would want you to be
Whether it’s here or up there.
We can only hope!”
-Chlapca urýchlene odvážajú do nemocnice. Priateľ, otec a miništrant ho navštevujú, aby sa podelili o svoje myšlienky.

(priateľ,otec,miništrant)


"Ty zbabelec! Pokúsil si sa odísť z tohoto života!
So všetkou horkosťou, ktorú si pre tento svet mal,
Viem, že si mal srdce zo zlata, ako si zvykával...""Čo som to spravil? Nikdy som sa o svojho syna nestaral.
Toto je dôsledok mojej nedbanlivosti."

"...Môžem len dúfať, že ho použiješ dobre na druhej strane.
Ale budem naďalej dúfať, že neodídeš.
Aby mohlo byť zdieľané, aby tvoje srdce mohlo byť zdieľané."

"Neustále sa pýtam prečo vždy trpíš
Keď nosíš jazvy mojich chýb.
Oh, ale som sa mýlil, keď som ťa vyhodil cez moje steny.
A ranil ťa hlbšie za tvoje stále pýtanie na vieru.
Ale nikoho pochybnosti už nezmenia pravdu
A teraz vidím, ako veľmi potrebuješ byť v jej náručí naveky...
Môžem len dúfať, že sa z tohoto spánku zobudíš,
tak aby si mohol byť anjelom, akým by chcela, aby si bol
či už je to tu alebo tam hore.
Môžeme len dúfať!"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy