Texty písní As I Lay Dying Awakened A Greater Foundation

A Greater Foundation

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Reality no longer battles perception. This letter’s written to no one.

Sincere, I sought your truth and divine purpose through myths of revelation.
Guidance all wrapped up in a paper box, supported only so long as my mind was the enemy.
I could not in conscience hold on.

As we face distress we must not lose heart. Stand fast and press on, triumph awaits.
As we face distress we must not lose heart. Stand fast and press on, triumph awaits us.

The powerful constant that I had once leaned on is no longer there. (no longer)
You call this shameful disbelief, a process like losing my closest friend.

As we face distress we must not lose heart. Stand fast and press on, triumph awaits.
As we face distress we must not lose heart. Stand fast and press on, triumph awaits us.

Sometimes we have to watch our whole lives fall apart,
before we can rebuild them again, a greater foundation.
We watch our whole lives... (Sometimes we have to watch our whole lives...)
...fall apart, (before we can rebuild them again,) rebuild them again (...a greater foundation).

I wish there was another way, but no amount of devotion can fix this.

Triumph awaits. Triumph awaits. Triumph awaits. Triumph awaits.... Triumph awaits.

Sometimes we have to watch our whole lives fall apart,
before we can rebuild them again, a greater foundation.
We watch our whole lives... fall apart (Sometimes we have to watch our whole lives...)
Rebuild them again... (...before we can rebuild them again, a greater foundation).
Realita už viac nebojuje s vnemom. Tento list nie je napísaný nikomu.

Úprimne, hľadal som tvoju pravdu a tušil zámer cez mýty zjavenia.
Všetky ponaučenia ponorené v papierovej škatuli,podopierané len tak dlho ako bola moja myseľ nepriateľom.
Nemohol som to držať vo svedomí.

Keď čelíme úzkosti nesmieme stratiť srdce. Neustúpiť a tlačiť dopredu, radosť čaká.
Keď čelíme úzkosti nesmieme stratiť srdce. Neustúpiť a tlačiť dopredu, radosť čaká.

Silná veličina, o ktorú som sa raz opieral tu už nie je(už nie)
Môžte to nazvať hanebnou nedôverou, postup ako stracáť môjho najbližšieho priateľa.

Keď čelíme úzkosti nesmieme stratiť srdce. Neustúpiť a tlačiť dopredu, radosť čaká.
Keď čelíme úzkosti nesmieme stratiť srdce. Neustúpiť a tlačiť dopredu, radosť čaká.

Niekedy sa musíme pozerať nato ako sa naše životy rozpadajú,
predtým než ich môžme znova postaviť, na väčších základoch.
Sledujeme naše životy...(Niekedy musíme pozerať ako sa naše životy...)
...rozpadajú, (predtým než ich môžme znova postaviť)
postaviť ich znova (...na väčších základoch)

Prajem si aby bola iná cesta, ale žiadne množstvo zbožnosti to nemôže napraviť.

Radosť čaká. Radosť čaká. Radosť čaká.
Radosť čaká.... Radosť čaká.

Niekedy sa musíme pozerať nato ako sa naše životy rozpadajú,
predtým než ich môžme znova postaviť, na väčších základoch
Sledujeme naše životy...rozpadávať sa (Niekedy musíme pozerať ako sa naše životy...)
Postaviť ich znova...(...predtým než ich môžme postaviť znova na väčších základoch).
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy