Texty písní Asking Alexandria Reckless & Relentless Bite Your Lip And Fake It

Bite Your Lip And Fake It

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take the broken heart and stitch it up with some tears
Blush it up, dress it up and put it on ice, it keeps us cold
Frozen your lips turn lullabies numb
You're laughing melodies in time with heartbreak and rhyme

Don't go blowing me a kiss,
'Cause you'll see it break down in all its elegance,
Like a model wearing the wrong make-up for her own fashion parade
Biting your lip and I know,
You are faking it, you are hating it

Writing another lipstick letter, painting our script. you're the artist.
Red for the love, white for the lies, black the clichés, I'll see it in your eyes
Brush in some red, sketch in some blue, picture perfect, me and you
Don't forget the title, "Inventing Tragedy in Black and White"

Don't go blowing me a kiss,
Cos' you'll see it break down in all its elegance,
Like a model wearing the wrong make-up for her own fashion parade
Biting your lip, I know your faking it,
Letting it bleed, I know you're hating it

Painting my tragedy, singing my tragedy
But would you blow me a kiss?
At the bottom of your letters
All of my love
All of my hate
All of my love

There's no melody that fits with drop-dead gorgeous
Your name doesn't fit with the chorus or a line from her song,
But she's singing your tragedy, and her lipstick stains, me and you
Vezmi zlomené srdce a sešij ho několika slzami
Zčervená, zabal ho a dej ho k ledu, to nás udrží chladné
Tvé rty zase zamrzly ukolébavkami otupění
Jsi smějícími se melodiemi v čase žalu a rýmu

Nechoď mi foukat polibek,
Protože to uvidíš rozkládat se v celé své eleganci,
Jako model nosící špatný make-up pro svou vlastní módní přehlídku
Koušeš se do rtu a já vím,
Předstíráš to, hnusí se ti to

Píšeš další dopis rtěnkou, maluješ náš scénář,
jsi umělec.
Červená pro lásku, bílá pro lež, černá pro klišé,
Uvidím to ve tvých očích
Natřít trochou červené, načrtnout trochou modré, obraz je perfektní, já a ty
Nezapomeň na nadpis "Vymyšlená tragédie v černobílém"

Nechoď mi foukat polibek,
Protože to uvidíš rozkládat se v celé své eleganci,
Jako model nosící špatný make-up pro svou vlastní módní přehlídku
Koušeš se do rtu a já vím že to předstíráš,
necháváš to krvácet, já vím že se ti to hnusí

Maluješ mou tragédii, zpíváš mou tragédii
Ale foukla by jsi mi polibek?
Na zadní straně tvého dopisu
Všechna má láska
Všechna má nenávist
Všechna má láska

Není melodie která se nádherně hodí pro klesnutí mrtev k zemi
Tvé jméno nesedí s refrénem ani verši její písně,
Ale ona zpívá tvojí tragédii, a její rtěnka špiní, mě a tebe
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy