Texty písní Asking Alexandria The Irony Of Your Perfection Bitter Revenge, Sweet Tragedy

Bitter Revenge, Sweet Tragedy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

One chance,
One shot
One bullet in the back of my head
And it came from the bottom of your heart
You couldn't find the words to tell me
So you went and found some bullets and shot me
What better than the kiss of a 9mm
To promote the heartbreak?

Goodbye to the paramour notes
We used to be such a finely scripted romance
But now you're all alone in watching me drown in our
Last tragedy that you so proudly painted

Oh God, how the bullet meets my lung
Just like the love it takes my breath away

Oh God, well now it's ended
But the last laugh belongs to me; listen up
This is my bullet of envy
This mess, the cracks in your heart
That's what you've created
This the heartache that only you've invented

Oh God, how the bullet meets my lung
Just like the love it takes my breath away

You're pulling the trigger, pacing the bullet against my heart
Screaming the point 4 so I can have a head start to exit
But I'll break back through with my bullet of envy
My bitter revenge before your sweet tragedy

Oh God, pull the trigger
Oh God, the pull of a trigger
Say something more
To preach the sudden silence
My last words before your
Gunshot
Jediná šance,
Jediný výstřel
Jediná kulka do týla
A přišlo to z hloubi tvého srdce
Nemohla jsi najít slova která by jsi mi to řekla
Tak jsi šla, našla nějaké kulky a střelila mě
Co je lepší než polibek od 9mm
Na podporu zlomeného srdce?

Sbohem milenecké poznámky
Bývali jsme taková jemně napsaná romantika
Ale nyní jsi úplně sama sledující mě utopeného v nás
Poslední tragédie kterou jsi tak hrdě namalovala

Ach Bože, jak se kulka střetává s mými plícemi
Stejně jako láska bere dech

Ach Bože, a teď to skončilo
Ale já se směji naposledy, poslouchej
Tohle je kulka závisti
Tento nepořádek, trhliny ve tvém srdci
To je to, co sis vytvořila
Tento zármutek jsi vytvořila pouze ty

Ach Bože, jak se kulka střetává s mými plícemi
Stejně jako láska bere dech

Mačkáš spoušť, stimuluješ kulku proti mému srdci
Křičíš bod 4, takže budu mít náskok pro ukončení
Ale já se zlomím zpět se svou kulkou závisti
Má hořká pomsta před tvou sladkou tragédií

Ach Bože, zmáčkni spoušť
Ach Bože, přitažlivost spouště
Řekni něco víc
Ke kázání náhlého ticha
Má poslední slova před tvými
Výstřel
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy