Texty písní Astarte Quod Superius, Sicut Inferius Reign Unfold

Reign Unfold

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hanging upon the wind
Such as the world never know
The ancient tragedy and drama
Watch under their sharpen eyes
To see what a mortal is unable to see
A kingdom wrapped around cloud's veils

Gods look down from the Olympian kingdom
Challenge fates, wars and history
Disguised in sounding tones

Hold the arrows of desire
Reign unfold!
Takes me to the chariot of fire
Find in the night
The deep pulsation of mother earth
Zavěšení na vítr
Jako na světě nikdy neví
Antické tragédie a drama
Sledovat pod jejich zaostřit oči
Chcete-li vidět, co smrtelník není schopen vidět
Království omotal kolem mraku závoje

Bohové se dolů z olympských království
Výzvou osudu, války a historie
Skrytá v znějících tónů

Držte šípy touhy
Panování rozvinout!
Mě vezme do vozu požáru
Najít v noci
Hluboké pulsace matky Země
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy