Texty písní B. B. King T Teardrops From My Eyes

Teardrops From My Eyes

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Come back to me, baby
I feel so all alone
It rained last night
And things ain't right
Without my baby home

Every time it rains
I think of you
And that's the time
I feel so blue
When the rain starts falling
My love comes tumbling down
And it's raining
Teardrops from my eyes

If you see clouds
Here in my eyes
It's just because
You said good-bye
Although the sun is shining
There's no more summer skies
'Cause it's raining
Teardrops from my eyes

Remember the night you told me
Our love would always be
I wouldn't be blue and lonely
If you'd come back to me
Every single cloud
Would disappear
I'd wear a smile
If you were here
So baby, won't you hurry
Because I miss you so
And it's raining
Teardrops from my eyes

Remember the night you told me
Our love would always be
I wouldn't be blue and lonely
If you'd come back to me
Every single cloud
Would disappear
I'd wear a smile
If you were here
So baby, won't you hurry
Because I miss you so
And it's raining
Teardrops from my eyes
Vrať se ke mně, dítě
Cítím se tak sama
Pršelo v noci
A to není v pořádku
Bez mé dítě domů

Pokaždé, když prší
Myslím, že z vás
A to je čas
Cítím se tak modrá
Když déšť začne padat
Moje láska přichází hroutí
A prší
Slzy v mých očích

Pokud vidíte mraky
Tady v mých očích
Je to prostě proto, že
Říkal jste, že dobrý-bye
I když slunce svítí
Neexistuje větší letní nebe
'Protože prší
Slzy v mých očích

Vzpomínáte si na noc jsi mi
Naše láska bude vždy
Já bych neměl být modré a osamělý
Pokud chcete, vrať se ke mně
Každý jednotlivý oblak
By zmizela
Já bych nosit úsměv
Pokud jsi tady
Takže baby, nebude si pospíšit
Protože mi chybíš tak
A prší
Slzy v mých očích

Vzpomínáte si na noc jsi mi
Naše láska bude vždy
Já bych neměl být modré a osamělý
Pokud chcete, vrať se ke mně
Každý jednotlivý oblak
By zmizela
Já bych nosit úsměv
Pokud jsi tady
Takže baby, nebude si pospíšit
Protože mi chybíš tak
A prší
Slzy v mých očích
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy