Texty písní B.o.B. E.P.I.C. (Every Play Is Crucial) New York New York

New York New York

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This is the finish my friend, this is the end.
It’s a revolution, it’s a civilian revenge.
There’s no need to move, or adjust your television.
Whenever an era dies, another era begins.
These American fights, these American wars,
These American stripes, these American stars,
but these American cages have American bars.
We hungered for truth so we headed for y’all.
Towers are crumblin’, bridges are fallin’,
limits are fadin’, the normal is borin’.
Looking at time move progressively forward;
Looking at days just vanish before me.
You wanted a benz, but you couldn’t afford it.
Now you were killed to put your foot in the (toilet.)
It’s a different of madness, and never look backwards.
But this is a crisis, prepare for disaster.

Start spreading the news,
I’m leaving today,
I want to be a part of it,
New York, New York, New York.

Breaker breaker 9, breaker breaker 1,9.
Could you please get an operator on the phone line.
This is not a riot, it’s way much more than that;
These people are dyin’, we are under attack.
Wait, let me call you back. Wait, let me get my stack
Cuz we aint taking sh**, so therefore we’re fightin’ back.
We aint waitin’ on the line for one 9, 1, 1, 9, 9;
Whatever man, I aint got time for all this nonsense,
Enemy responses, aint a dial tone in our home on the continent

Got me in these bandages, this jungle (that’s our blunderin’)
Man I swear they sleepin’, they unconscious, or they slumberin’.
It’s how we break the peace to get a piece of what we goin’ to get
Act like we new to this, act like goin’ run with it
Let them know we run this sh**,
and let them just how you feel the way your country is.
Now look how beautiful destruction is.

Start spreading the news,
I’m leaving today,
I want to be a part of it,
New York, New York, New York.
Toto je cíl můj příteli, Toto je konec.
Je to revoluce, Je to pomsta civilistů.
Není potřeba pohnout, Nebo nastavit televizi.
Kdykoliv jedna éra končí, Nová éra začíná.
Tyto Americké bitvy, Tyto Americké války,
Tyto Americké pruhy, Tyto Americké hvězdy,
Ale tyto Americké klece, Mají Americké mříže.
Hladovíme za pravdu a tak tomu čelíme všichni.
Věže se rozpadají, Mosty padají,
Limity mizí, Normální je nudný.
Dívám se jak jdou dny postupně dopředu;
Dívám se jak ty dny přede mnou mizí.
Chtěl jsi benzín, Ale nemohl sis ho dovolit
Teď by jsi zabíjel, Aby si mohl strčit nohu do záchodu.
Je to jiné než šílenství, Nikdy se nedívej
dozadu
Ale toto je krize, připrav se na katastrofu.

Začni šířit novinky,
Dnes odcházím,
Chci toho být součástí,
New York, New York.

Breakere 9, Breakere breakere 1,9.
Mohl by jsi mě spojit s operátorem?
Toto není jen rvačka, je to mnohem víc,
Tito lidé umírají, jsme pod útokem.
Počkej, zavolám ti zpátky, vezmu si svůj zásobník.
Protože nepřijmeme tyhle sračky, a proto bojujeme
Nečekáme v řadě na 9,1,1,9,9
Cokoliv chlape, nemám čas na tyhle nesmysly
Nepřítel odpovídá,není tón u nás doma na kontinentu

Dostali mě do těhle obvazů, tato džungle(to je naše tápání)
Chlape, přísahám ti že spí, jsou v bezvědomí nebo ospalý
Je to kvůli tomu že jsme zlomili mír aby jsme dostali kousek toho co dostaneme.
Chovej se jako kdyby ti to bylo nové, jako kdybys s tím utíkal
Dej jim vědět že my vedeme tuto srač*u
A dej jim vědět co si myslíš o své zemi,
a podívej se jak je destrukce krásná

Začni šířit novinky,
Dnes odcházím,
Chci toho být součástí,
New York, New York.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy