Texty písní B.o.B. Strange Clouds Bombs Away (feat. Morgan Freeman)

Bombs Away (feat. Morgan Freeman)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Morgan Freeman]

As the war between light and darkness continues
Heroes and villains become harder to identify
Kindred spirits separated at birth
Fighting for their place in time to be solidified
The clock ticks faster and faster
While time runs a marathon in this babylon
But see, the end is only the beginning
The beginning of the calm before the storm

[B.o.B]

I used to dream of success,
now success is inadequate
It seems the bigger I get,
it's the more they get mad at me
Cause it ain't no rules inside this fight that we battlin'
And it ain't no leftover scraps,
you only eat if you capture it
And I swear it's like a fucked up reality

But creation needs a devil,
the devil needs an advocate,
I guess
And I ain't too big on duality, but
You think you know me?
You ain't seen the half of me
So fly, no gravity
So high, Mount Everest
And the show must go on, yes
But I don't have to act in it
And they don't make a television
that handles the frequencies of my channel

And there ain't no computer that can hack it
It just don't have the capacity
Hell naw that ain't happenin'
You hustle? Well we are Grand Hustle,
nigga we mastered it
Y'all workin' on your bachelors, we ball like we athletes
Drink wine out of chalices on Sunday like we Catholics
And if this is an embassy,
consider me ambassador
Official, no artificial preservatives or additives
I love it all,
but I ain't attached to it
They call this a game because it is exactly

Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, cause time is ticking
Bombs away (Bombs away)

And it seems like, in the grand scheme of it all
The world's run by a few people and
we never seen them at all
How do they exist if we don't know who they are?
They can be you, they could be me,
they could be queens and gods
Some say that we're slaves,
an alien race created us all
From a distant star,
some say through
evolution we evolve
But if anything, what you finna see is a change,
don't be alarmed

And whoever they are, well I think that
it's time we start takin' charge
Fuck rules, fuck boss
You can be whatever you want
You could be a star with a car
with a house made out of gold
And the springs or the falls, you could never see it all

If you don't know what I mean,
have you seen Niagara Falls?
Man I swear this world is ours,
but I've just been pushed too far
Now I be beast mode up on these bars
Freak out a beat and then beat it out raw
Good God, if I go this hard,
by the time I'm ninety
I won't need viagra naw, even if I had a dog
I be the canine, I'd have a ball
Better watch out
when you cross my yard
I am a flame, I am the spark
I am in drive, y'all in park

Look at my shot, look at the arc
Look at the crowd as soon as I start
Look in they eyes and look in they hearts
Two middle fingers straight at the law
Sincerely yours,
so pray to your lord
Cause this is a war, ain't talkin' 'bout bullets and swords
UFOs don't make any noise
When they travel in hyper speed, so welcome aboard

Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, cause time is ticking
Bombs away (Bombs away)

Whenever I wake up, I get this feeling
That I can't wait up, cause time is ticking
Bombs away (Bombs away)

[Morgan Freeman]

As the mask of deception falls off the face of humanity
Unveiling the grim reality of duality
In which everyone is a casualty, no one will be exempt
Truth has many shades
It's not a matter of black and white, but gray
Although many, we are one, so in the final analysis
Could it be that we are fighting a war that can't be won?
[Morgan Freeman]

Jak tak pokračuje válka mezi světlem a temnotou
Hrdiny a padouchy začíná být těžké identifikovat
Spřízněné duše oddělené od narození
Boj o jejich místo v čase se zpevňuje
Hodiny tikají rychleji a rychleji
Zatímco čas utíká maraton v tomhle babylonu
Ale podívej, konec je jenom začátek
Začátek klidu před bouří

[B.o.B]

Sníval jsem o úspěchu
teď je úspěch nedostačující
Zdá se, že čím větší mám,
tím víc jsou na mě naštvaní
Protože tahle bitva, kterou bojujeme
nemá žádná pravidla
A nejsou žádné zbylé kousky,
jíš jenom pokud si to dobyješ
A přísahám, je to jako po*raná realita

Ale tvorba potřebuje ďábla
ďábel potřebuje zastánce,
hádám
Nejsem tak velký na dualitu, ale
Myslíš si, že mě znáš?
Nevidíš ze mě ani polovinu
Tak leť, bez gravitace
Tak vysoko, Mount Everest
A show musí jít dál, ano
Ale já v ní nemusím hrát
Nedělají televize, které
zpracovávají frekvence na mém kanálu

A nejsou žádné počítače, které se dají hacknout
Prostě to nemá kapacitu
Do pekla, tohle se neděje
My jsme Grand Hustle,
nigga zvládli jsme to
Ty jsi starý mládenec,
my si užíváme jako atleti
V neděli pijeme víno z kalichů jako
katolíci
A pokud je tohle velvyslanectví,
uvažuj o tom velvyslanče
Oficiální, žádné umělé konzervanty nebo přísady
Všechno tohle zbožňuju,
ale nemám s tím nic společného
Nazývají toto hrou, protože to tak přesně je

Kdykoliv se probudím dostanu pocit
že nemůžu čekat, protože čas odtikává
Bomby kolem (Bomby kolem)

A zdá se jako by ve velkém schématu toho všeho
svět je běh několika mála lidí
a my je všechny neviděli
Jak můžou existovat, když nevíme kdo jsou?
Můžou být ty, můžou být já,
mohly by být královny a bohové
Ne někteří říkají, že jsme otroci,
byli jsme vytvořeni mimozemskou rasou
ze vzdálené hvězdy
Někteří říkají, že se vyvíjíme
prostřednictvím evoluce
Ale ať je to cokoliv, co nakonec uvidíš je změna,
nelekni se

A ať jsou kdokoliv, myslím si, že je
čas abysme to převzali
Sr*t na pravidla, sr*t na šéfy
Můžeš být čímkoliv chceš
Můžeš být hvězda s fárem
s domem ze zlata
A jara nebo podzimy, tohle nikdy nemusíš
vidět

Jestli nevíš co tím myslím,
viděl jsi někdy Niagarské vodopády?
Člověče přísahám, že tento svět je náš,
ale já byl odtlačen příliš daleko
Teď jsem šelma za těmihle mřížemi
Dám do toho rytmus a drsně to porazím
Dobrý Bože, pokud na to půjdu tvrdě,
až mi bude devadesát
Nebudu potřebovat viagru, i kdybych měl psa
Byl bych jako pes, užíval bych si to
Lepší když si dáš pozor
když přejdeš přes můj dvůr
Jsem plamen, jsem jiskra
Já jsem na jízdě a vy v parku

Sleduj můj zásah, podívej na ten oblouk
Sleduj ten dav dřív než začnu
Podívej se jim do očí a jejich srdcí
Dva vztyčené prsty za mír
Se srdečným pozdravem,
tak se modli za svého pána
Protože tohle je válka, nemluvím o střelách a mečích
UFO nedělá hluk
když cestuje hyper rychlostí, tak vítejte
v cizině

Kdykoliv se probudím dostanu pocit
že nemůžu čekat, protože čas odtikává
Bomby kolem (Bomby kolem)

Kdykoliv se probudím dostanu pocit
že nemůžu čekat, protože čas odtikává
Bomby kolem (Bomby kolem)

[Morgan Freeman]

Jak padá maska podvodu z tváře lidstva
Objevují chmurnou realitu duality
v němž každý je objetí, nikdo nebude
osvobozený
Pravda má mnoho stínů
Není to záležitost černé a bílé, ale šedé
Ačkoliv je nás mnoho, jsme jeden, v konečných analýzách
Mohlo by to být tak, že bojujeme ve válce, kterou nemůžeme vyhrát?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy