Texty písní Bathory Blood Fire Death Dies Irae

Dies Irae

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

po přečtení každého začátečního písmene na začátku věty dostaneme větu „CHRIST THE BASTARD SON OF HEAVEN“ – „Kristus, bastard (nemanželský syn) nebes“)

Creed of eternal life I swore
Held my candle of life to the void
Risen from the dead I deaths powers wed
In the name of the one with horns on head
Sleep of eternity withdrawn as dark upon
The life of mine drew the very end so near

The price another life the gospel of the
Horned one to spread shore to shore
Eternally his words let hear

Be silent listen to the wind crying out the
Answer to all mankind call from other
Side speach of horned divine
To end your search in hope to find
As sure night divides the day and as sure day divides the night
Raging flames is allthat awaits us on the other side
Doomed the very moment he calls

See his star ablaze his children
On the night the flames reach for the sky
Night is comed to enter the never ending burning fire

Onto you all his word is given
Fear not reach to take his hand

Hear our master calling us his children
Eternal life is given death withdrawn
As wolves among sheep we have wandered
Victory lies beyond their spit and scorn
Even the heavens shall burn when we are gathered
Now when the flames reach for the sky
Víře věčného života jsem přísahal.
Držel svou svičku života do vyhoření.
Vzkříšení z mrtvých se smrtelnou mocí se zasnoubili.
Ve jménu toho s rohama na hlavě.
Spánek věčnosti odešel jako temnota,
Vkreslil se blízský konec mého života.

Za cenu dalšiho života evanjelium
Rohatého rozšiřovat od pobřeží k pobřeží,
navěky naslouchat jeho slovúm.

Buď sticha, poslouchej jak venku větr křičí
odpovědi lidstvu voláním z druhé strany,
výzva rohatýho božstva.
Nakonec začnete pátrat v naději, tak jistě,
jakože že noc odděluje den a den odděluje noc.
Zuříci plameny jsou všechno, co nás čeká na druhé straně,
Odsouzení v chvíli, kdy Vás povolá.

Vidíš planout jeho hvězdu, jako dítě.
V noci plameny dosahují na nebe.
Noc je vkročením do nikdy nezhasnoucího ohně.

Vám všem je určeno jeho učení,
beze strachu jej chopte za ruku.

Slyšíš, náš pán nás volá, jeho děti.
Nekonečný život je nám dán, smrt odebrata.
Putovali sme jako vlci medzi ovcemi.
Vítězství je za jejich pliváním a pohrdáním.
Dokonce i nebesamusi shořet, když jsme se shromáždili.
Ted, když plameny dosahují na nebe.

Den hněvu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy