Texty písní Beirut Elephant Gun

Elephant Gun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If i was young, I'd flee this town
I'd bury my dreams underground
As did I, we drink to die, we drink tonight

Far from home, elephant gun
Let's take them down one by one
We'll lay it down, it's not been found, it's not around

Let the seasons begin, it rolls right on
Let the seasons begin, take the big king town

Let the seasons begin, it rolls right on
Let the seasons begin, take the big king town

And it rips through the silence of our camp at night
And it rips through the night

And it rips through the silence of our camp at night
And rips thought the silence, all that is left is all that i hide
Kdybych byl mladý, uprchl bych z tohohle města
Pohřbil bych své sny pod zem
Jak jsem to udělal, upil bych se k smrti, dnes budeme pít

Daleko od domova, zbraň ze slona
Pojďme si vzít jednu po druhé
Položíme jí, není nalezena, není v blízkosti

Nechť započne období - válí se přímo
Nechť začne období - vzít velkého krále města

Nechť začne období - válí se přímo
Ať začne období - vzít velkého krále města

A uhání přes ticho z našeho tábora v noci
A uhání přes noc

A uhání přes ticho z našeho tábora v noci
A uhání přes ticho, vše co zbývá je všechno co skrývám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy