Texty písní Black Dahlia Murder Miasma Statutory Ape

Statutory Ape

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

This is a reckoning
A clichéd cut of lying tongue
Revenge never goes out of style

Gorilla honing trigger-finger
That makes gorilla man
Ingrained, there's hate within us all

Spiraling I've lost my footing once again
I'm flailing in a tantrum of disgust

When life holds nothing sacred
When the loveless turn to loathe
We'll witness this final threatened pose

(Oh!) Oh, Mother War!
Sleep in your arms tonight, I'm burning
I'm burning for your love
(This) This juggernaut of bronze and alcohol
Machines of vengeance now are born

In vengeance we are born
To our graves these grudges shall be sworn
The ultimate death of emotion never mourned
We'll die before we crawl

Twisted ministers of death
Praying for a bullet hail
Gorilla, suffocate!
Gorilla, maim!
An education in...

Howling!

Ministers of death
We'll be praying,
Praying for this bullet hail
Gorilla, suffocate!
Gorilla, maim!
An education in complete misanthropy

[solo]

(Oh!) Oh, Mother War!
Sleep in your arms tonight, I'm burning
I'm burning for your love
(This) This juggernaut of bronze and alcohol
Machines of vengeance now are born

(Oh!) Oh, Mother War!
Sleep in your arms tonight, I'm burning
I'm burning!

In vengeance we are born
To our fucking graves
The greatest tribe(?) forever,
Forever!
To je odplata

A clichéd řezané lživosti jazyk

Revenge nikdy vyjde stylu

Gorilla honování trigger-prst

Gorila, která dělá člověka

Zakořeněny, je tu nenávist v nás všech

Spirále Ztratil jsem pozice znovu

I'm flailing v vztek na odpor

Při životě drží nic posvátného

Když nemilující odbočte averzí

Budeme svědek této závěrečné hrozí vyvolat

(Oh!) Ach, matko války!

Spát v ruce dnes večer, jsem hořící

Jsem hořící pro vaši lásku

(Tento) Tento kolos z bronzu a alkohol

Stroje pomsty teď se rodí

V pomstu jsme se narodili

Na naše hroby těchto zloby se přísežným

Konečným smrti emoce nikdy kvílil

Budeme zemře dříve, než jsme crawl

Twisted ministři smrti

Modlil za bullet krupobití

Gorilla, dusit!

Gorilla, mrzačí!

Vzdělání palce ..

Kvílivý!

Ministři smrti

Budeme se modlil,

Modlil se k tomuto bullet krupobití

Gorilla, dusit!

Gorilla, mrzačí!

Vzdělání v kompletní škarohlídství

[solo]

(Oh!) Ach, matko války!

Spát v ruce dnes večer, jsem hořící

Jsem hořící pro vaši lásku

(Tento) Tento kolos z bronzu a alkohol

Stroje pomsty teď se rodí

(Oh!) Ach, matko války!

Spát v ruce dnes večer, jsem hořící

I'm pálení!

V pomstu jsme se narodili

Chcete-li naše zasraná hroby

Největší pokolení (?) Navždy,

Navždy!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy