Texty písní Black Sabbath Black Sabbath Volume 4 St. Vitus' Dance

St. Vitus' Dance

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

So you think you know what's going on inside her head
You think she wants your money but it's you she wants instead
When you think about the things that she did long ago
It breaks your heart but deep down boy you don't want her to go
You feel your love so shattering
You feel you want to die
Just because the one misstake of
Telling you a lie
If I were you I'd try again and try to make amends
She only thinks of you, you know I'm talking as a friend
Myslíš, že víš, co se jí děje v hlavě
Myslíš, že chce tvoje peníze, ale jsi to ty, co ona doopravdy chce
Když přemýšlíš o věcech, které před časem provedla
Tak ti to láme srdce, ale, zkrachovalče, nechtěls ji nechat jít
Cítíš, jak se tvá láska bortí
Cítíš, že chceš zemřít
Jen kvůli jediné chybě
Že ti lhala
Kdybych byl tebou, zkusil bych to znova, zkusil bych to napravit
Myslí jen na tebe, vždyť víš, že ti to říkám jako přítel
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy