Texty písní Born From Pain War Behind Enemy Lines

Behind Enemy Lines

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Forced to fight, behind the lines.
Trying to find my way.
In a war zone called society.
Can we really be free?
Forced to fight, grab and claw.
Against this enemy.
There's no help or time for dreams.
And it hardens me.

Pushing down, destroy my will.
Kept at a bay, in for the kill.

We're all behind enemy lines.
We're all under siege.
Under pressure, under attack.
It's getting harder to breath.
We're all behind enemy lines.
We're all behind.
We're all behind enemy lines.
We're all behind.

Forced to fight, behind the lines.
Locked in a living cell.
Pushing down a slippery road.
Sliding down to hell.
Forced to fight, struggle and rise.
In the trenched of life.
Those supposed to represent us...
On the other side
Nuceni bojovat, za hranicemi.
Snažím se najít vlastní cestu.
Ve válečné zóně nazývané společenství.
Můžeme opravdu být volní?
Nuceni bojovat, krást a drápat.
Proti nepřátelům.
Není naděje či čas snít.
A to mě utužuje.

Tlačí dolů, ničí mou vůli.
Stále v pozadí, nechci zabíjet.

Jsme všichni za hranicemi nepřátel.
Jsme obléháni.
Pod tlakem, pod útokem.
Je těžší dýchat.
Jsme všichni za hranicemi nepřátel.
Jsme všichni za.
Jsme všichni za hranicemi nepřátel.
Jsme všichni za.

Nuceni bojovat, za hranicemi.
Zamknuti v živé cele.
Tlačící dolů po klouzavé cestě.
Klouzající se dolů do pekla.
Nuceni bojovat, bít se a povstávat.
V zákopu života.
Očekávají, že je budeme reprezentovat...
Na druhé straně.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy