Texty písní Bowling For Soup The great burrito extortion case I'm Gay

I'm Gay

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(This f
**g song is all personality)
(Dude, that's the s**t!)

Well we've all heard about
how the guys in the band
Weren't the popular kids in school
And now you hate your parents
'cause of the way you turned out
But in the end the blame's on you

And we all sympathize with your torn-apart heart
And your really artistic worldly views
It sells records when you're sad these days
It's super cool to be mad these days

I think rock and roll is really funny
when it's serious

Don't hate us 'cause we're happy
Don't hate us 'cause we're beautiful
Don't hate us if we make you smile
Or if we go the extra mile
To make someone feel better
on a really shitty day
And if you're hearing what I'm saying then
I want you to say, "I'm gay!" (I'm gay!)
Say, "I'm gay!" (I'm gay!)

Let's start a movement, let's start it right now
And if you don't know where to start
I can show you I'm your new team captain
Put your left hand over your heart
and repeat after me

It's perfectly fine to be a happy individual
It's perfectly fine to be a happy individual
Chris, Gary? You guys wanna join in?
(Yeah, buddy. Sure. Sorry Dude)
It's perfectly fine to be a happy individual
It's perfectly fine to be a happy individual
Very Nice. Very Nice.

Don't hate us 'cause we're happy
Don't hate us 'cause you're miserable
Don't hate us if we make you smile
Or if we go the extra mile
To make someone feel better on a really shitty day
And if you're hearing what I'm saying then
I want you to say, "I'm gay!" (I'm gay!)
Say, "I'm gay!" (I'm gay!)

That's right, ladies and gentleman!
Pick up the phone
'cause Bowling For Soup is on the line!
And you don't have to be sad anymore!
You don't have to be mad anymore!
We can all join hands and do ring around
the freaking rosie!
In fact, can we can get some "La la"s up in here?

It sells records when you're sad these days
It's super cool to be mad these days
I think rock and roll is really funny
When it's serious

Yo, where my "La la"s at!

La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la
(Tahle zas**ná píseň je o osobnosti)
(Vole, to je hovadina!)

Dobře všichni jsme slyšeli o tom
jak čelové kapely
nebyli na škole poppulární
A teď nesnášíte rodiče
za to jak jste se změnili
Ale na konci je to vaše vina

A nám všem je sympatické vaše rozervané srdce
A vaše opravdu umělecké skvětské zobrazení
Sklízí to úspěch když jste smutní
Je to super skvělý když jste naštvaní

Myslím že rock and roll je fakt vtipný
když je vážný

Neměl bys nás nesnášet je proto že jsme šťastní
Neměl bys nás nesnášet proto že jsme krásn
Neměl bys nás nesnášet pokud tě rozesmějeme
Nebo pokud uděláme něco navíc
Aby se někdo jiný cítil lépe
když má na hovno den
A pokud posloucháš co ti říkám, tak
Ti chci říct, "Jsem gay!" (Jsem gay!)
Říct, "Jsem gay!" (Jsem gay!)

Pojďmě se pohnout, začněme správně
A pokud nevíte kde začít
Ukážu vám to, jsem váš nový kapitán
Polož svou levou ruku na srdce
a opakuj po mě

Je naprosto v pohodě být šťastný
Je naprosto v pohodě být šťastný
Chrisi, Gary? Chcete se přidat kluci?
(Jo, kámo. Samozřejmě. Sorry vole.)
Je naprosto v pohodě být šťastný
Je naprosto v pohodě být šťastný
Velmi dobře. Velmi dobře.

Neměl bys nás nesnášet je proto že jsme šťastní
Neměl bys nás nesnášet proto že jsme krásn
Neměl bys nás nesnášet pokud tě rozesmějeme
Nebo pokud uděláme něco navíc
Aby se někdo jiný cítil lépe
když má na hovno den
A pokud posloucháš co ti říkám, tak
Ti chci říct, "Jsem gay!" (Jsem gay!)
Říct, "Jsem gay!" (Jsem gay!)

Je to tak, dámy a pánové!
Zvedněte telefon
protože Bowling For Soup je na drátě!
A vy už nemusíte být nešťastní!
Už nemusíte být naštvaní!
Můžeme se všichni chytit za ruce a udělat kruh okolo
šílené rosie!
Vlastně, můžeme dostat nějaké "La la"?

Sklízí to úspěch když jste smutní
Je to super skvělý když jste naštvaní
Myslím že rock and roll je vtipný
když je vážný

Jo, kde je moje "La la"!

La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la
La la-la la, la-la la-la
La la la la

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy