Texty písní Brandon Flowers Flamingo Swallow It

Swallow It

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Seek out the light between
Time and confusion glowing up ahead
Instead of slipping through
You bit off more, much more than you could chew

You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down

We had a lot to learn
Table manners and grace, how to wait your turn
When time came to clear your slate
You had too much, had too much on your plate

You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready
Slow down

Take your medicine and crawl before you walk
Think it through before you open your mouth to talk
Be an advocate of joy
Find your little heart's desire

Follow it
Woah, baby you're not ready
Slow down and take the time to evolve
You could not swallow it
No, baby you're not ready now
Slow down

No no, no no
Don't be afraid
This is your year
It's gonna be all right
You're a performer
Just take your time
But not too much time
No no, no no
Vyhledávat světlo mezi
Časem a zmatením planoucím před tebou
Namísto proklouzávání
Ukousl sis moc, moc než dokážeš pokousat

Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal

Máme se hodně co učit
Chování u stolu a elegance, jak čekat na svůj díl
Když přišel čas očistit svůj návrh
Měl jsi příliš, příliš mnoho na talíři

Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal

Vezmi si prášky a odplaz se, než si stoupneš
Promysli si to, než otevřeš ústa k mluvě
Buď advokátem radosti
Najdi touhu tvého malého srdce

Následuj ji
Woah, nejsi připravená
Zpomal a vezmi si čas na vývoj
Nepolkneš to
Ne, nejsi připravená
Zpomal

Ne, ne ne ne
Neboj se
Tohle je tvůj rok
Bude to v pořádku
Budeš umělkyní
Jen si najdi čas
Však ne příliš
Ne, ne ne ne

Interpret

  • Interpret Brandon Flowers Spolupracoval s umělci jako The Killers, Pet Shop Boys, Elton John, Louis XIV, Wild Light, Lou Reed.

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy