Texty písní Caliban Say Hello To Tragedy 24 Years

24 Years

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tell me!
How will I ever forget this
24 years of isolation?
24 years of black.
I will never forget this
24 years of separation
24 years of pain?

I will never forget this
24 years of ignorance
24 years of hate.
How will I ever forget?
Raped and used with my own blood
You stole my life and dreams.

You are my darkest fear.
I will never be the same
I will never smile again
You brought the darkness into my life
You taught me how to cry.

Why?
Why?

My inner struggle will just end when I
Take my last breath
And I will see you suffer
Until you close your eyes.
I'm just an empty shell.

I will never forget this
24 years of trepidation
24 years of lies
How will I ever forget?
You stole my innocence
And gave me living death.

Just an empty shell
I'm just an empty shell.
SHELL!

My inner struggle will just end when I
Take my last breath
And I will see you suffer
Until you close your eyes.

I will never be the same
I will never smile again
You brought the darkness into my life
You taught me how to cry.

Why?
Why?
Řekni mi!
Jak kdy zapomenu těhle
24 let izolace?
24 let temna.
Nikdy nezapomenu těhle
24 let odloučení
24 let bolesti?

Nikdy nezapomenu těhle
24 let ignorace
24 let nenávisti.
Jak kdy vůbec zapomenu?
Znásilněný a opotřebený vlastní krví
Ukradl jsi můj život a mé sny.

Jsi můj nejtemnější strach.
Už nikdy nebudu stejný
Nikdy se znova nebudu smát
Přinesl jsi do mého života temnotu
Naučil jsi mě jak plakat.

Proč?
Proč?

Můj vnitřní boj prostě skončí když
Se naposled nadechnu
A uvidím tě trpět
Dokud mi nezavřeš oči.
Jsem jenom prázdná schránka.

Nikdy nezapomenu těhle
24 let chvění
24 let lží
Jak kdy vůbec zapomenu?
Ukradl jsi mi nevinnost
A dal mi žijící smrt.

Jenom prázdná schránka
Jsem jenom prázdná schránka.
SCHRÁNKA!

Můj vnitřní boj prostě skončí když
Se naposled nadechnu
A uvidím tě trpět
Dokud mi nezavřeš oči.

Už nikdy nebudu stejný
Nikdy se znova neusměju
Přinesl jsi do mého života temnotu
Naučil jsi mě jak plakat.

Proč?
Proč?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy