Texty písní Catherine Evil Man Dead Man

Evil Man Dead Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Still we fight we march to war
Never knowing when we'll fall
Fueled by a call to cleanse a call
From our god to spill...your blood

We are tireless
We are loveless
We show no mercy
And we know not peace
And our war will end
With your head on a stake

This fire in our eyes
Will guide you to eternity
We spare not the weak
And we spare not the cowardly
And this fire will guide you

Our Peace is in death
Your fate lies on our blades

Evil man dead man
Rest in ashes
Know your own hell
budeme bojovat, pochod k válce
nikdy nevědět, kdy padneme
pohánění voláním k očištění volání
od našeho boha k louži tvé krve

jsme neúnavní
jsme nemilující
nemáme slitování
a neznáme mír
a naše válka skončí
s tvou hlavou na kůlu

oheň v našich očích
bude tvůj průvodce na věčnost
jsme šetřící, ne slabí
a jsme šetřící, ne zbabělí
a tento oheň tě povede

náš mír je ve smrti
tvůj osud leží na našich čepelích

zlý muž, mrtvý muž
odpočívej v popelu
poznej své vlastní peklo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy