Texty písní Caught in the act Don´t walk away

Don´t walk away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I tought I'd never find a way
To let you know how much I care
Our love grew
Stronger every day
But I just can't
Always be there

One thing you got to know girl
You're all
I need in this world....

Don't walk away from me
I love you endlessly
I want to share my love
Always and forever
Don't walk away from me
I need you can't you see
You'll never find
Another love like mine

I tried so hard
To understand
You need some time
To work things out
But girk I want you back again
Why don't you stop
And turn around

Follow your inuition
Just think of who
you're missing.....

Don't walk away from me
I love you endlessly
I want to share my love
Always and forever
Don't walk away from me
I nedd you can't you see
You'il never find
Another love like mine
Myslel jsem, že nikdy nenajdu způsob
Jak bych ti naznačil, co pro mě znamenáš
Naše láska rostla
A sílila každý den
Ale já prostě nemohu
Být pořád tady

Jednu věc musíš vědět děvče
Jsi všechno
Co na světě potřebuji

Neodcházej ode mě
Nekonečně tě miluji
Chci ti dát svou lásku
Pořád a navždy
Neodcházej ode mě
Potřebuji tě, cožpak to nevidíš?
Nikdy nenajdeš nikoho
Kdo by tě miloval jako já

Hrozně jsem se snažil
Pochopit
Že potřebuješ čas
Aby sis všechno ujasnila
Ale děvče, já tě chci zpátky
Proč se nezastavíš
A nevrátíš se

Řiď se svou intuicí
Jen si uvědom
po kom se ti stýská....

Neodcházej ode mě
Nekonečně tě miluji
Chci ti dát svou lásku
Pořád a navždy
Neodcházej ode mě
Potřebuji tě, cožpak to nevidíš?
Nikdy nenajdeš nikoho
Kdo by tě miloval jako já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy