Texty písní Celldweller Celldweller Own Little World

Own Little World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Mutual sight, Mutual sound
Mutual struggle, for shared ground
It's safe, to say, they'll try to take from me
I'm just another one for them to break down

Steeped in denial, the daily grind
Dream of a world for me and my kind
It's safe in the alternative reality
So stick your standards where the sun doesn't shine

They're for themselves, it doesn't matter what they say
Promise the world then take it from you anyway
They'll break you down making your vision fadeaway
It's time to go: get outta my space

Welcome to a world where the air I breathe is mine
Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind
Be anyone, do anything I'd ever want to try
Time doesn't exist here, I will never die

Explain the reasons, Explain the rhymes
It's not required, inside our minds
It's safe to try, no need to justify
Or take their guilt trip at the end of the line.

They're for themselves, it doesn't matter what they say
Promise the world then take it from you anyway
They'll break you down making your vision fadeaway
It's time to go: get off of my case

Welcome to a world where the air I breathe is mine
Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind
Be anyone, do anything I'd ever want to try
Time doesn't exist here

Slip into a world where the air I breathe is mine
Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind
Come with me into it and you know what you will find
Time doesn't exist here, we will never die

(My Own Little World)

They're for themselves, it doesn't matter what they say
It's time to go: get out of my face

Welcome to a world where the air I breathe is mine
Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind
Be anyone, do anything I'd ever want to try
Time doesn't exist here

Slip into a world where the air I breathe is mine
Nothing to overwhelm me and nothing to cloud my mind
Come with me into it and you know what you will find
Time doesn't exist here, we will never die
(Our own little world)
Vzájemný pohled, vzájemný zvuk
Vzájemný boj, pro společnou zem
Je to bezpečné, říkat,že se pokusí mi vzít
Já jsem jen další pro ně k prolomení

Ponořený v odmítnutí, každodenní dřina
Sen o světě, pro mě a můj druh
Je v bezpečí v alternativní realitě
Takže drž své standardy, kde slunce
nesvítí

Jsou sami pro sebe, nezáleží na tom, co
oni říkají
Slib svět, pak si ho stejně vezmete
Zlomí tě, díky své vizi slábnou
Je čas jít: vypadni z mého vesmíru

Vítej ve světě, kde vzduch, který dýchám, je můj
Tam není nic,co by mě mohlo přemoci a zatemnit mou mysl
Být kdokoliv, dělat cokoliv co jsem kdy chtěl zkusit
Tady čas neexistuje, nikdy nezemřu

Vysvětlit důvody, vysvětlit rýmy
Není to potřebné, uvnitř naší mysli
Je bezpečné to vyzkoušet, není třeba odůvodnění
Nebo se přidat k nim na konci řady

Jsou sami pro sebe, nezáleží na tom,
co říkají
Slib svět, pak si ho stejně vezmeš
Zlomí tě, díky své vizi slábnou
Je čas jít:vystupte z mého případu

Vítej ve světě, kde vzduch, který dýchám je můj
Tam není nic, co by mě mohlo přemoci a zatemnit mou mysl
Být kdokoliv, dělat cokoliv co jsem kdy chtěl zkusit
Tady čas neexistuje

Proklouzni do světa, kde vzduch, který dýchám je můj
Tam není nic, co by mě mohlo přemoci a zatemnit mou mysl
Pojď se mnou do toho a víš, co najdeš
Tady čas neexistuje, nikdy nezemřu

(Můj vlastní malý svět)

Jsou sami pro sebe, nezáleží na tom, co říkají
Je čas jít: zmiz mi z očí

Vítej ve světě, kde vzduch, který dýchám je můj
Tam není nic, co by mě mohlo přemoci a zatemnit mou mysl
Být kdokoliv, dělat cokoliv co jsem kdy chtěl zkusit
Tady čas neexistuje

Proklouzni do světa, kde vzduch, který dýchám je můj
Tam není nic, co by mě mohlo přemoci a zatemnit mou mysl
Pojďte se mnou do toho a víte, co najdete
Tady čas neexistuje, nikdy nezemřeme
(Náš vlastní malý svět)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy