Texty písní Charlotte Martin One Girl Army EP In Parentheses

In Parentheses

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

State of pain
Like mercury
Hearing pink illusion
Gorgeous at 85
Older at 23

I drink the water out of time
I said, has anybody seen
The whirlpool floating in my mind
I said, has anybody seen
This is the low that I could find

And I'm on solitary sand
And I've been stepped on by a man
But I stood taller than I am
In parentheses

Beauty queens are very shy
More than lash that meets the eye
So she jumps then wants to fly
But it's too late now
I'm in denial

I get midevil on boy bands
I said, is anybody listening?
The way life makes the nice girls fast
I said, is anybody listening?
It isn't just a lucky chance

And I'm on solitary sand
And all the bullshit from a man
But found exactly who I am

I'll never be the vision of a girl who can write poetry
I'll never be the little black dress we've seen on Natalie B.
I'll never be five foot ten, I'm barely five foot three
I'm on solitary sand, but in parentheses
stav bolesti
jako rtuť
naslouchání růžových iluzí
božské v 85
starší v 23

piju vodu mimo čas
říkám, vídí někdo
ten vír v mé mysli
říkám, vidí někdo
tohle je úplné dno

jsem na osamělém písku
a já byla zašlapána mužem
ale stojím výš než jsem
v kulatých závorkách

krásné královny jsou velmi plaché
víc než řasa na oku
tak skáče, když chce létat
ale je příliš pozdě
popírám

začínám být trošku naštvaná na tábor chlapů
říkám: poslouchá někdo?
způsob života činí krásné dívky rychlejší
říkám, poslouchá někdo?
není to jen šťastná šance

jsem na osamělém písku
a všechny ty kraviny od muže
ale zjistila jsem kdo jsem

nikdy nebudu vize díkvy, která píše poezii
nikdy nebudu v malých černých šatech, které vidíme na Natalii B.
nikdy nebudu pět stop vysoká, mám sotva pět tři stop
jsem na osamělém písku, ale v kulatých závorkách
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy