Texty písní Chris Brown M.I.A.

M.I.A.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What are you thinking?
I know you see
Your cell phone blinking
Backwards
And forward I'm pacing
Trying to figure out
Why you aint calling me back
What does it all mean?
Maybe you're trying
To show me something
But you aint
Gotta do it this way, no
Put yourself in my shoes
Tell me what would you do

[Chorus]
She knows
I've been hitting her
On the phone
And I know
She's been gettin it
Something's wrong
Could it be
That she's with the other dude
From her past
I know damn well that she aint
Sittin there laughin
With her girlfriends
Lookin at the number
Talking bout it's him again
I know
She better call pretty soon
I'm gonna send the boys
To find out
Just why she's been M.I.A

Is it a problem?
And if it's really one
I'ma solve it
don't know how
You handled other dudes
But I'm not them
Girl you runnin around
Got 'em thinkin
That I can't handle my thang
Ooh, are you crazy?
Did you really think you could play me?
I'm bout to show up on your doorstep
And you better answer when I knock
Knock, you better be by yourself

[Chorus]
She knows
I've been hitting
Her on the phone
And I know
She's been gettin it
Something's wrong
Could it be
That she's with the other dude
From her past
I know damn well that she aint
Sittin there laughin
With her girlfriends
Lookin at the number
Talking bout it's him again
I know she better call pretty soon
I'm gonna send the boys to find out
Just why she's been M.I.A

You can't run
(Cause the boys are gonna find ya, girl)
You can't hide
(Cause you know I'm right behind ya, girl)
If you tellin the truth
Then why you actin like you scared?
Over there
You can't run
(Cause them boys are gonna find ya, ooh)
You can't hide
(Cause you know I'm right behind ya, ooh)
If what you say is true
Then why you can't comin back baby
Baby

[Chorus]
She knows
I've been hitting
Her on the phone
And I know
She's been gettin it
Something's wrong
Could it be that she's
With the other dude
From her past
I know damn well that she aint
Sittin there laughin
With her girlfriends
Lookin at the number
Talking bout it's him again
I know she better call pretty soon
I'm gonna send the boys to find out
Just why she's been M.I.A
Co myslíš?
Vím, že jste vidět
Váš mobilní telefon blikat
Zpět
A dopředu jsem přecházel
Snažím se přijít na to,
Proč jste nevolá mě zpátky
Co to všechno znamená?
Možná se snažíte
Aby mi ukázal něco
Ale ty nejsou
Musím to udělat tímto způsobem, bez
Vžijte se do mé boty
Řekni mi, co byste dělali

[Chorus]
Ona ví
Byl jsem ji bít
Na telefonu
A já vím,
Byla dostání za
Něco je špatně
Mohl by to být
Že ona je s ostatními vole
Z její minulosti
Já vím zatraceně dobře, že ona není
Seděl tam smíchu
S její přítelkyně
Hledám na čísle
Mluvit záchvat to ho znovu
Vím, že
Ona lepší volat hodně brzy
Já jsem chtěl poslat chlapce
Chcete-li zjistit
Proč jen ona byla MIA

Je to problém?
A jestli je to opravdu jedna
Jsem to vyřešit
Nevím, jak
Nacházíte se ovládal další chlápci
Ale já nejsem jim
Holka, ty asi Runnin
Dostal 'em přemýšlela
Že nemohu zvládnout mou thang
Ooh, jsi blázen?
Copak si opravdu myslíte, že byste mohli hrát mě?
Já jsem zápas se ukázat na dosah ruky
A vy jste lepší odpověď, když jsem zaklepání
Zaklepat, radši se sami

[Chorus]
Ona ví
Byl jsem bít
Ní po telefonu
A já vím,
Byla dostání za
Něco je špatně
Mohl by to být
Že ona je s ostatními vole
Z její minulosti
Já vím zatraceně dobře, že ona není
Seděl tam smíchu
S její přítelkyně
Hledám na čísle
Mluvit záchvat to ho znovu
Vím, že lepší zavolat hodně brzy
Já jsem chtěl poslat chlapce zjistit
Proč jen ona byla MIA

Nemůžete spustit
(Protože jsou kluci ti najít ya, holka)
Můžete se schovávat
(Protože ty víš, že jsem hned za tebe, holka)
Pokud tellin pravdu
Tak proč si věci jako vás strach?
Tamhle
Nemůžete spustit
(Protože jim kluci jsou ti najít ya, ooh)
Můžete se schovávat
(Protože ty víš, že jsem hned za ya, ooh)
Pokud to, co říkáte, je pravda
Tak proč nemůžeš sem vrátit dítě
Dítě

[Chorus]
Ona ví
Byl jsem bít
Ní po telefonu
A já vím,
Byla dostání za
Něco je špatně
Je možné, že ona je
S ostatními vole
Z její minulosti
Já vím zatraceně dobře, že ona není
Seděl tam smíchu
S její přítelkyně
Hledám na čísle
Mluvit záchvat to ho znovu
Vím, že lepší zavolat hodně brzy
Já jsem chtěl poslat chlapce zjistit
Proč jen ona byla MIA
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy