Texty písní Clawfinger Clawfinger Wrong State Of Mind

Wrong State Of Mind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was dreaming that I was caught up in the middle of a parade
But I wasn't paying attention to the statement being made
And when I looked up at a banner and saw just what it said
Then I wished that I was somewhere else instead
Because the message on the banner was for white supremacy
And no matter how hard I tried it didn't make any sense to me
So I studied the people around me trying to think of what to say
But the only thing I could think of was to laugh and walk away

I was dreaming that I was talking to a man about his faith
And I was far away from home in some kind of exotical place
The situation was such that when I looked at my surrounding
I got nervous and my heart just started pounding
I realized that I was the only man that was Caucasian
All the people around me looked like oriental Asian
I was a legal alien in a difficult situation
But I could relate to the state I was in when I thought about discrimination

Was I in the wrong place at the wrong time?
Or was I in the wrong state of mind?

Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Was I in the wrong place at the wrong time?
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind

I was dreaming that I was at home and when I took a look around
It was as if the entire population had suddenly gone underground
I was standing all by myself and there was no one to be found
The only thing worse than a terrible noise is not even hearing a sound
There wasn't a trace of a human face as far as my eyes could see
I started to feel kind of lonely and I wanted some company
I had to make do with myself and the thought didn't appeal to me
Cause the only thing worse than to many people is feeling completely lonely

Was I in the wrong place at the wrong time?
Or was I in the wrong state of mind?

Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Was I in the wrong place at the wrong time
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind

Anybody could be related with a monkey in a tree
Or an ancient tribe from Africa but that doesn't bother me
I've probably got lots of relatives that are Jews and nobody knows
Maybe that's the reason for the size of my big and beautiful nose
My family tree is a mystery that comes from all over the place
So tell me the logical definition of a perfect race
Some people are dressed in a darker tan and some have a lighter shade
And I can assure you nobody's sure exactly where they were made

Was I in the wrong place at the wrong time?
Or was I in the wrong state of mind?

Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Was I in the wrong place at the wrong time
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Wrong place, wrong time - wrong state of mind
Zdálo se mi jak mě chytili doprostřed průvodu
Ale neplatil jsem ošetření na povel
A když jsem vzhlédl na banner a viděl, co říká
Přál jsem si být místo toho někde jinde
Protože zpráva na banneru byla o bílé vládě
A nezáleží jak moc jsem se snažil, nedávalo mi to smysl
Tak jsem studoval lidi kolem sebe a snažil se myslet, co řeknu
Ale jediná věc, na kterou jsem myslel byla usmát se odejít

Zdálo se mi, že jsem mluvil s mužem o jeho víře
A byl jsem daleko od domova na nějakém exotickém místě
Situace byla taková, že když jsem se podíval na okolí
Znérvóznil jsem a mé srdce začalo pumpovat
Uvědomil jsem si, že ten muž byl Kavkazan
Všichni lidé kolem mě vypadali jako Asiati
Byl jsem mimozemšťan v odlišné situaci
Ale můžu státu říct, že jsem byl diskriminován

Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Nebo jsem byl ve špatné náladě?

Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada

Zdálo se mi, že jsem byl doma a když jsem se otočil
Bylo to jako kdyby celá populace zmizela do podzemí
Jen jsem tam stál a nikoho jsem nenašel
Jediná věc horší než ten příšerný hluk byla, že jsem žádný neslyšel
Nebylo ani stopy po člověku co by mé oči viděly
Začínal jsem pociťovat samotu a chtěl společnost
Měl bych něco udělat a myšlení na mě neapelovalo
Protože jediná věc horší než příliš mnoho lidí byla cítit se kompletně sám

Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Nebo jsem byl ve špatné náladě

Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada

Každý může být srovnatelný s opicí na stromě
Nebo starodávným kemen z Afriky, ale to mě netíží
Asi mám mnoho příbuzných Židů a nikdo to neví
Možná to je důvod velikosti a krásy mého nosu
Můj rodinný strom je záhada co pochází odjinud
Tak mi řekni logickou definici perfektního závodu
Někteří lidé nosí tmavší opálení a někteří mají světlejší odstín
A já Ti můžu zaručit, že nikdo neví, kde byli vyrobeni

Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Nebo jsem byl ve špatné náladě

Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Špatné místo, špatná chvíle - špatná nálada
Byl jsem na špatném místě ve špatnou chvíli?
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada
Špatné místo, špatný čas - špatná nálada
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy