Texty písní Cripper Devil Reveals Junkie Shuffle

Junkie Shuffle

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Flashback!
Divided into episodes
Relive
The tortures on a higher dose
Fucked up
A nightmare wrapped in fairytales
A youth went forth to learn what fear was

Headfirst
Ghost-driven collision course
Cheap trick
Hands in holy dialogue
High five
Rate and share the alibis
I can't see you so you can't see me

Shock-waved
High up on the amplitude
Full speed
Overdosed and paranoid
Breast-fed
From venom-rooted family tree
I can't say why but I don't like it

Impact
Mirror made of broken glass
Make up
To look familiar more or less
Full stop
Mimic frozen in the move
I hide behind my alter ego

[Bridge:]
These thoughts to be told
These words to be heard
This fear to be felt
The silence to break

I got a mop and a bucket
And a temple of dirt
Can't read the "What's left" slogan
On the back of my shirt

(Who cares anyhow?)

I'm with a fist-fucked-fairy
And a son of a bitch
I brought a fork and a grinder
To get rid of the itch

Caress
And dance with the unsuitable
Reset
The memories unspeakable
Whiplash
Neck and crop racked by remorse
I hope I won't have to remember

Another day to kill the pain
Repeat
The lesson as if to explain
Once more
Panic at the roundabout
What goes up, must come down

Forgot the keys to the locker
Where I coffered my head
And so I tend to a landmine
To put on instead

(Who cares anyhow?)

There is this ten-ton-trigger
At the panic-release
How the hell did I get here,
and how can I leave?

I have a broken compass
And self-painted map
I am about to nothing
So I stay where I'm at

In the bed in the chamber
In the house of this town
Like in a foreign culture
I live here on my own

Did you come for the money?
Did you come for the show?
I am a puppet of action
...who cares anyhow?
Flashback!
Rozdělen do epizod
Prožijte znovu
Mučení na vyšší dávku
Fucked up
Noční můra zabalená do pohádky
Mládeže vyšel se dozvědět, co je strach

Střemhlav
Ghost-řízený kolizním kurzu
Cheap Trick
Ruce svatém v dialogu
Vysoká pět
Sazba a sdílet alibi
Nevidím tě tak nemůžete vidět mě

Shock-zamával
Vysoko na amplitudu
Plná rychlost
Předávkoval a paranoidní
Breast-fed
Z jed-kořeny rodokmen
Nemůžu říct, proč, ale nemám rád

Dopad
Zrcadlo z rozbitého skla
Make up
Chcete-li hledat více či méně známých
Tečka
Napodobit zmrazené v pohybu
Schovám se za mé alter ego

[Bridge:]
Tyto myšlenky, které mají být řečeno
Tato slova musí být vyslechnut
Tento strach, aby se cítil
Mlčení prolomit

Mám mop a kbelík
A chrám hlíny
Neumí číst "Co je to vlevo" slogan
Na zadní straně moje tričko

(Beztak Koho to zajímá?)

Jsem s pěstí-fucked-víla
A parchant
Přinesl jsem vidličku a bruska
Zbavit svědění

Caress
A tanec s nevhodným
Reset
Vzpomínky nepopsatelný
Whiplash
Krk a plodin otřásá výčitky svědomí
Doufám, že nebudu muset pamatovat

Další den zabít bolest
Opakovat
Poučením, jako by chtěl vysvětlit
Ještě jednou
Panika na kruhový objezd
Co jde nahoru, musí přijít dolů

Zapomněl klíče od skříňky
Kde jsem kazetovým hlavu
A tak jsem spíše nášlapná mina
K tomu, aby na místo

(Beztak Koho to zajímá?)

Tam je to deset-ton-trigger
V panice-verze
Jak se to sakra jsem se sem dostal,
a jak se mohu nechat?

Mám zlomené kompas
A self-malované mapy
Jsem asi na nic
Tak jsem zůstat tam, kde jsem v

V posteli v komoře
V domě tohoto města
Stejně jako v cizí kultuře
Bydlím tady na mé vlastní

Jste přišel pro peníze?
Jsi přišla na show?
Jsem loutka akce
... koho to zajímá beztak?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy