Texty písní Cripper Devil Reveals More Than 4

More Than 4

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I shut my mouth
To lend an ear
Then threw a stone
To break the silence

More than 4
Less than 5
Minutes left to fix your alibis
Stronger is only fear

What a surprise
These words coming to life are mine
Can you hear me?
I can't hear you

More than there
Has been before
This rollin' ball's a burnin' and it's
Way too fast to stop it now

Could it be
That this is not enough for us?
Back for seconds
In a minute

One question
What are you doing for your living?
One question
What are you living for?

Come on, loser, show off!
You're always more than you think
Go ahead and get what you want
Before you get you're wanting something else

Come on, sleeper, wake up!
You're always less than you could be
Go ahead and get what you want
Before you get you're wanting even

More than
You can take
Get rid of this attitude
It's killing you

What you know
What ever you might have seen
Let yourself go (Go on with that)
Don't let it go on that (Where will you go?)

More than
Just for the sake of it
What we have is ours
Hell is other people

What we are
Who we'll be -
We walk on our own
But we never walk alone
Zavřel jsem ústa
Půjčovat ucha
Pak hodil kámen
Prolomit mlčení

Více než 4
Méně než 5
Zápis vlevo na opravu alibi
Silnější je jen strach

Jaké překvapení
Tato slova probouzí k životu jsou moje
Slyšíš mě?
Neslyším vás

Více, než kolik
Bylo před
Tento rollin 'míče burnin' a je to
Příliš rychle zastavit to teď

Mohl by to být
Že to není dost pro nás?
Zpět na sekundy
Za minutu

Jedna otázka
Co děláte pro své bydlení?
Jedna otázka
Co jste žil?

No tak, smolař, předvést!
Jste vždy více, než si myslíte
Do toho pusťte a dostanete, co chcete
Dříve, než se budete chtít něco jiného

No tak, spíš, probuď se!
Jste vždy méně, než byste mohli být
Do toho pusťte a dostanete, co chcete
Dříve, než se budete chtít ještě

Více než
Můžete si vzít
Zbavte se tohoto postoje
Je to tě zabít

Co víte
Co se někdy, že jste viděli
Nechte se pohltit (Běž s)
Nedopusťte, aby se dál, že (Kam půjdeš?)

Více než
Právě z důvodu, že
To, co máme, je naše
Peklo je ostatní lidé

Co jsme
Koho budeme --
Šly jsme na vlastní
Ale my nikdy nepudem samy
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy