Texty písní Cripper Killer Escort Service EP Cut Me Into Pieces til I Fit Your Point Of Vi..

Cut Me Into Pieces til I Fit Your Point Of Vi..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What's the matter with those people
Can you find the missing link
Is it possible to answer
Oh -- I hate a happy end

My friends tell me not to bother
But I cannot close my heart
It's not my part being careless
Oh -- I wouldn't close that door

[Ref:]
Go ahead
Release your fears
Truth like hate is fed by tears
Whoever took your world apart
Cannot live without a heart

Can't wake up, this dream's a nightmare
Too much's left to suffer from
No more be-strongs no more don't-minds
Oh -- it's life that makes me die

Here's the moment as I told you
Full of broken promises
Doesn't matter what you explain
Oh - won't listen to what you tell

Love your enemies kill your idols
What the hell is wrong with you?
Being good means to be stupid
Oh -- can't take this anymore

Rage and anger in the future
Lead me to an open sore
No more lies take part in my life

Oh -- and nothing's left to say
Co se děje s těmi lidmi
Můžete najít chybějící článek
Je možné odpovědět
Oh - Nenávidím happy end

Moji přátelé mi říct, nebude obtěžovat
Ale nemohu zavřít srdce
Není to moje část je neopatrný
Oh - I wouldn't blízko, že dveře

[Ref:]
Pokračovat
Vydání váš strach
Pravdy jako nenávist je krmen slzy
Ten, kdo si svůj svět od sebe
Nemůže žít bez srdce

Nemůže probudit, to je sen, noční můra
Příliš mnoho levice trpí
Už nebude-strongs nic víc nedělej-mysl
Oh - je to život, který je pro mě zemřít

Tady je moment, jak jsem ti říkal
Plná planých slibů
Nezáleží na tom, co si vysvětlit,
Oh - nebude poslouchat, co řekneš

Milujte své nepřátele zabít své modly
Co je sakra s tebou?
Být dobrý znamená být hloupý
Oh - nemůže tento již

Vztek a zlost v budoucnu
Mě vede k otevřené bolest
Už žádné lži účasti v mém životě

Jo - a co je co říct
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy