Texty písní Crowded House Crowded house I Walk Away

I Walk Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You came out of this world to me
My life parted like the Red Sea
We flowed easy between the rocks and stones
Never seemed to stop us

The years ended in confusion
Don't ask me I don't know what happened
But I am a man with a mission
Must be the devil I don't know

Find him marching to a diffetent tune
It's hard to let go
Of all that we know
As I walk away from you
I hurled from my home into the unknown
As I walk away from you

Reveal whatever you desire
To you it may be death defying
Black day in the coldness of winter
Black words slipping off my tongue
I say "Forget it, it's over!"
As a dark cloud covered up the sun

You know that it's
It's hard to let go of all that we know
As I walk away from you
The sun always sets with room for regrets
As I walk away from you

Give it to me, give it to me
Your inspiration
Give to receive, find all we need
I walk away, as I walk away

I'm just a slave to ambition
Tension your permanent condition
So much you've always wanted
Too much givin' you a sore head
I walk away, as I walk away from you
As I walk away from you...
Přišla jsi ke mě z tohoto světa
Můj život se rozdělil jako Rudé moře
Lehce jsme propluli mezi skálami a kamením
Zdálo se, že nás nikdy nezastaví

Tyto roky skončily ve zmatku
Neptejte se mě, já nevím, co se stalo
Ale jsem člověk s posláním
Musím být ďábel, nevím

Najděte jej a následujte na jinou melodii
Je těžké nechat všeho, co víme
Protože jsem od Tebe odešel
Vyletěl jsem z domů do neznáma
Protože jsem od Tebe odešel

Prozraď, co si přeješ
Pro Tebe to může být vzpírající se smrt
Černý den v chladné zimě
Černá slova na mém jazyku
Řekl jsem "Zapomeň na to, je konec!"
Tak jako temná mračna překryjí Slunce

Ty víš, že to je
Těžké nechat všeho, co víme
Protože jsem od Tebe odešel
Slunce vždy vychází s prostorem pro lítost
Protože jsem od Tebe odešel

Dej mi ji, dej mi ji
Tvou inspiraci
Přejímej, najdi vše, co potřebujeme
Odešel jsem, protože jsem odešel

Jsem jen otrok ctižádosti
Napětí Tvého trvalého stavu
Tolik jsi vždy chtěla
Z příliš mnoho Tě bolí hlava
Odešel jsem, protože jsem od Tebe odešel
Protože jsem od Tebe odešel ...

(překlad bude později doupraven, P.G.)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy