Texty písní David Cook The Time Of My Life Billie Jean

Billie Jean

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She was more like a beauty queen from a movie scene
I said don't mind, but what do you mean I am the one
Who will dance on the floor in the round
She said I am the one
Who will dance on the floor in the round

She told me her name was Billie Jean as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful what you do
Don't go around breaking young girls' hearts
My mother always told me be careful who you love
Be careful what you do 'cause the lie becomes the truth, yeah

Billie Jean is not my lover
She is just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son

For forty days and for forty nights the law was on her side
But who can stand when she's in demand, her schemes and her plans
'cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice
Just remember to always think twice
Do think twice

She told my baby we danced 'til three
And she looked at me, and showed me a photo
My baby cried, his eyes where like mine
Can we dance on the floor in the round

People always told me be careful what you do
Don't go around breaking young girls' hearts
But she came and stood right by me
Just to smell her sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room

Billie Jean is not my lover
She is just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Not my son

Billie Jean is not my lover
She is just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid's not my son
Not my son
Byla spíš jako královna krásy z filmové scény
Řekl jsem nestarej se, ale co myslíš, jsem ten
Kdo bude tančit na zemi dokola?
Řekla, že budu ten
kdo bude na zemi tančit dokola

Řekla mi, že její jméno bylo Billie Jean, když působila
na scéně
pak se každá hlava otočila s očima snícíma o tom být
ten
kdo bude na zemi tančit dokola

Lidi mi vždy říkali, abych byl opatrný v tom co dělám
nechoď okolo a nelámej mladým dívkám jejich srdce
Moje matka mi vždy říkala, abych byl opatrný v tom, koho miluji
Buď opatrný v tom co děláš, protože lež se stane pravdou
yeah

Billie Jean není má milenka
je to jen dívka, která tvrdí, že jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Říká, že jsem to já, ale to dítě není můj syn

Čtyřicet dní a čtyřicet nocí bylo právo na její straně
Ale kdo může snést, když žádá, ty její systémy a plány
Protože jsme tančily do kola na zemi
Takže si vezmi moji silnou radu
Jen si vždy pamatuj, aby sis vše rozmyslel dvakrát
vždy si to promysli dvakrát

Řekla my, zlato, tančili jsme do tří
A podívala se na mě a ukázala fotku
Moje dítě plakalo, mělo oči jako já
Můžeme tančit dokola na zemi?

Lidi mi vždy říkali, abych byl opatrný v tom co dělám
nechoď okolo a nelámej mladým dívkám jejich srdce
Ale ona přišla a stála hned za mnou
Jen cítit její sladký parfém
Tohle se stalo příliš brzo
Zavolala si mě do svého pokoje


Billie Jean není má milenka
je to jen dívka, která tvrdí, že jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Říká, že jsem to já, ale to dítě není můj syn
ne můj syn


Billie Jean není má milenka
je to jen dívka, která tvrdí, že jsem ten pravý
Ale to dítě není můj syn
Říká, že jsem to já, ale to dítě není můj syn
ne můj syn
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy