Texty písní Delerium heaven's earth

heaven's earth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know you want me
But caution inspires
Your tamed indifference
Won't challenge me
Could it, could it be
Love's what you deny me?
This spoiled seduction
Intoxicates thee,
So balanced on my halo
You long secretly
Could it, could it be
Love's what you deny me?
Don't deny yourself
'Cause I know what you want
You can't deny me
We'll be together
So try to run, love
But you won't get away
Could it, could it be
Love's what you deny me
Vím, že mě chceš
Ale opatrně, inspiruje
tvá zkrocený lhostejnost
Nebude mě výzva
Mohl by to, mohlo by to být
Láska je to, co mi odepřít?
To vyplenili svádění
Intoxicates tobě,
Takže vyrovnané na mou svatozář
Ty dlouho tajně
Mohl by to, mohlo by to být
Láska je to, co mi odepřít?
Nepoužívejte popřít sám sebe
'Protože vím, co chceš
Nelze popřít mi
Budeme spolu
Tak zkuste spustit, láska
Ale ty nebudou stačit
Mohl by to, mohlo by to být
Láska je to, co mi popřít
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy