Texty písní Delerium Just a dream

Just a dream

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Walking barefoot on the shore
Hypnotized by the ocean roaring
Thoughts of you drifting in and out
Never fails to calm me down

I still see your eyes when light hits the water
And I've never seen a color so beautiful
So blue... Ocean blue

I keep moving to the distant sounds
And visions of you drifting in and out
Clouds mixing with the sand and the sea
Sounds get carried on the ocean breeze

I still hear your voice from across the horizon
And wasn't that you walking into the shadows?

In time I'll believe it was just and illusion
In time I'll believe it was only a dream

I still see your eyes when light hits the water
And I've never seen a color so beautiful
I still hear your voice from across the horizon
And wasn't that you walking into the shadows?

In time I'll believe it was just and illusion
In time I'll believe it was only a dream
Till then I will breathe you in from the ocean
And walk with the waves rolling under my feet
Procházím se bosá na pobřeží
hypnotizována hukotem oceánu
myšlenky na tebe jsou unášeny dovnitř a ven
nikdy neselžou aby mě uklidnily

Pořád vidím tvoje oči, když světlo dosáhne vody
a nikdy jsem neviděla barvu tak krásnou
tak modrou...modrou jako oceán

Pořád směřuji ke vzdáleným zvukům
představy o tobě jsou unášeny dovnitř a ven
oblaka se míchají s pískem a mořem
zvuky jsou neseny na oceánském vánku

Pořád slyším tvůj hlas napříč obzorem
a nebyl jsi to ty, kdo vchází do stínů?

Časem budu věřit, že to byla prostě iluze
časem budu věřit, že to byl jenom sen

Pořád vidím tvé oči, když světlo dosáhne vody
a nikdy jsem neviděla barvu tak krásnou
pořád slyším tvůj hlas napříč obzorem
a nebyl jsi to ty, kdo vchází do stínů?

Časem budu věřit, že to byla jen iluze
časem budu věřit, že to byl jen sen
Dokud tě budu dýchat z oceánu
a chodit s vlnami valícími se pod mýma nohama.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy