Texty písní DISNEY CHANNEL Let it shine Let it shine - Guardian Angel

Let it shine - Guardian Angel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Roxie]
Ouhhhhhh
Yeahhhhh
Ouhhhhhh
Yeahhhhh

Hey!

[Cyrus]
They say I`m young,
but my purpose is the inspiration of a nation,
innovation `till I change,
the tal into a conversation,
I`m like a doctor and my patients are anxiously waiting,
healing at the hating,
that faking in the paper `chasin,
It`s hard to live up to these expectations,
that I`m facing and gave the admiration
of an older generation,
That´s why I`m pacing back and forth contemplating,
meditating how to use what I`ve been taught as a positive force.

[Roxie/*Cyrus*]
Oh (Oh) and this is who I am,
(*It`s all me y`all*)
I wish you`d understand,
(*I`ll set `em free y`all*)
It`s time to set me free,
my Guardian Angel.

No (No) no matter what I do,
(*They try to stop me*)
I`m still a part of you,
(*Nothing can stop me*)
I hope you`ll always be,
my Guardian Angel.

Mmm Hey

[Cyrus]
I wanna be the greatest in the world
not for the money, or the fame, or the girls,
not for the car keys, jetskis, or the vacation to the West Indies.
But simply cause I love it, when I write I`m like a puppeteer,
`pullin my strings `till the melody sings,
and it honestly makes me spread my wings.
You calling me out without your mind,
send that thought back down your spine,
I`m on the ground, It`s all on the line,
both sides say both ways at the same time,
most days I can`t wait to rhyme,
Express my stress elevate and shine,
progress, regress, each step`s climbed
so I take that test and I testify.


[Roxie/*Cyrus*]
Oh (Oh) and this is who I am,
(*It`s all me y`all*)
I wish you`d understand,
(*I`ll set `em free y`all*)
It`s time to set me free,
my Guardian Angel.

No (No) no matter what I do,
(*They try to stop me*)
I`m still a part of you,
(*Nothing can stop me*)
I hope you`ll always be,
my Guardian Angel.

[Cyrus]
I feel so misunderstood, cause my intentions were good,
if you could only see that poetry can hide in the hood.
The passion in Philosophy of possibilities,
every dream is in my reach, I`ll find my freedom in this beat.
Follow me now it`s a new ground swallow,
your pride I`ll make you proud all of my life I`ve lived out loud,
we just preached to different crowds.

[Roxie]
Oh, and this is who I am,
I wish you`d understand,
It`s time to set me free,
my Guardian Angel

[Roxie/*Cyrus*]
Oh (Oh) and this is who I am,
(*It`s all me y`all*)
I wish you`d understand,
(*I`ll set `em free y`all*)
It`s time to set me free,
my Guardian Angel.

No (No) no matter what I do,
(*They try to stop me*)
I`m still a part of you,
(*Nothing can stop me*)
I hope you`ll always be,
my Guardian Angel.
[Roxie]
Ouhhhhhh
Yeahhhhh
Ouhhhhhh
Yeahhhhh

Hey!

[Cyrus]
Říkají, že jsem mladý,
ale můj cíl je inspirace národa,
inovace až jsem změnit,
tal do konverzace,
Jsem jako lékař a mých pacientů jsou úzkostlivě čekají,léčení v nenávist,
že předstírá v papírové Chasin,
Je těžké dostát těmto očekáváním,
že jdu směrem a dal obdiv
starší generace,
To je důvod, proč jsem přecházet sem a tam přemýšlet,
meditovat, jak použít to, co jsem se naučil jako pozitivní síly.

[Roxie / * Cyrus *]
Oh (Oh), a to je, kdo jsem,
(* je vše já, ty vše *)
Přeji vám `d pochopit,
(* Já nastavim zdarma tebe všude *)
Je to čas, aby mě nechal volný,
můj anděl strážný.

Ne (No) bez ohledu na to, co mám dělat,
(* Snaží se mě zastavit *)
Jsem ještě část z vás,
(* Nic mě nemůže zastavit *)
Doufám, že budeš vždy,
můj anděl strážný.

Mmm Hey

[Cyrus]
Chci být nejlepší na světě
ne pro peníze, nebo slávu, nebo holky,
ne pro klíče od auta, jetskis, nebo na dovolenou do Karibiku.
Ale prostě protože jsem rád, když jsem se napsat Jájako loutkáře,
`Hraju na mé struny` do melodie zpívá,
a to upřímně je mi roztáhnu křídla.
Ty mě volá ven bez vaší mysli,
Napsat, že si vzpomněl po zádech,
Jsem na zemi, to je všechno na lince,
obě strany říci oběma směry současně,
většina dny jsem si čekat na rým,
Vyjádřete můj stres pozvednout a lesk,
pokroku, regresní, každý krok vylezl
tak jsem se, že test a já svědčím.


[Roxie / * Cyrus *]
Oh (Oh), a to je, kdo jsem,
(* je vše já, ty vše *)
Přeji vám pochopit,
(*Já nastavim volný tebe všude *)
Je to čas, aby mě nechal volný,
můj anděl strážný.

Ne (No) bez ohledu na to, co mám dělat,
(* Snaží se mě zastavit *)
I `m ještě část z vás,
(* Nic mě nemůže zastavit *)
Doufám, že jste být vždy,
můj anděl strážný.

[Cyrus]
Cítím se tak špatně, protože mé úmysly byly dobré,
pokud byste mohli jen vidět, že poezie může schovat do krytu.
Vášeň ve filozofii možností,
každý sen je v mém dosahu, já najdu svou svobodu v tomto rytmu.
Následujte mě teď novou pozemní vlaštovku,
your hrdost abys byl hrdý celý svůj život jsem` jsem žil nahlas,
jsme jen kázal různých davy.

[Roxie]
Oh, a to je, kdo jsem,
Přeji vám `d pochopit,
Je to čas, aby mě zdarma,
můj anděl strážný

[Roxie / * Cyrus *]
Oh (Oh), a to je, kdo jsem,
(* je vše já, ty vše *)
Přeji vám pochopit,
(* Já nastavim volně tebe všude *)
Je to čas, aby mě nechal volný,
můj anděl strážný.

Ne (No) bez ohledu na to, co mám dělat,
(* Snaží se mě zastavit *)
Já jsem ještě část z vás,
(* Nic mě nemůže zastavit *)
Doufám, že jste být vždy,
můj anděl strážný.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy