Texty písní Dizzee Rascal Maths + English Da Feelin 2

Da Feelin 2

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You know it's that time, cuz
What time is it, man?
Summertime, man
Yo, I love this time of year, man
I love it
Ha-ha!
The girls are out, they're wearing a lot less
No time like summertime, blood
It's all nice, man
It's all lovely
Time to live it up, man
Yeah
Yeah

[ Verse 1 ]
Summer in the city such a very special time
If you put aside the traffic, air-pollution and the grime
You'll be pleased to be reminded that the girls are looking fine
And apart from money that's the only thing that's on my mind
Short skirts, belly-tops, fake tans
String-vests with the bra underneath for the mans
Getting hard off of half of a glimpse, I got plans
To be scooping up a couple of buff tings if I can
If I can't then I'm still live
I'll go and check my little yatty by the seaside
Cause I know she's live, plus she's a delight
She gives me hospitality, she treats me right
That's what I need, right?
And if not, I'm on a little mission to Los Angeles
To check my Beverly Hill honey to see if she can handle this
Pimping ain't no easy thing and some of these chicks are scandalous
But I'm a player and I say I gotta be the man for this
I love it!

You won't believe some of the shit I've seen, man
Trust me
Yo, I ain't even gonna go through it
But differently I wanna send out a shout out to all my people out there, yeah
Big shout to the man dem, the ladies
You know you gotta put in your grind if you wanna get what you really want out of life
Trust me, you only get one run

[ Verse 2 ]
I don't believe in fate
Life is what you make it, make it great
I'm trying to elevate, concentrate on getting my paper straight
Survive the great escape, from the ends I used to congregate
Until I could no longer wait, I had to find a purpose
Otherwise I would've been worthless, making fuss on the estate
Ignorant to what the earth is offering when I should take
Every chance and every opportunity to try and make
Every second and every breath of life something to celebrate
So I've been around the world now, rose to the occasion
Boast different folks, different strokes, black, white and Asian
All these ladies look incredible, still got me gazing
Riding jet-skis and powerboats, feel so amazing
Club-hopping in Ibiza, I've got Pacha on lock
Pull up right outside the entrance in a Hummer, people clock
Then they stop, stare and wonder who I am and who I'm not
I just take it in my stride, but I ain't never felt this hot

And I love it, love it

It's all good man, ya get me?
Yo, you know you gonna catch me out Ibiza again, yeah
I gotta go there again
Get the Hummer out
We're driving down the streets knocking down motorbikes, it's nothing
Turn up at the club
Girls everywhere
It's all vibes though, man
Yo, big shout to my man like Paddy, yeah
Hang tight Shy FX - you done know!
Big up Cajun
Yeah man, I gotta big up the man like Scope
Big shout to T-Power, yeah
Hang tight Alexis, yeah
Yo, Dirtee Skank's the label, man
Maths & English, live by it
London city stand up
It's a UK thing, what
Víte, že je to čas, cuz
Kolik je, člověče?
Léto, člověk
Jo, mám rád tuhle roční dobu, muže
Líbí se mi
Ha-ha!
Holky jsou out, nosí se mnohem méně
Není čas, jako je léto, krev
Je to všechno hezké, člověk
Je to všechno krásné
Čas žít, chlape
Jo
Jo

[Verse 1]
Léto ve městě takový velmi zvláštní čas
Pokud jste odložil provoz, vzduch-znečištění a špínu
Budete rádi, aby třeba připomenout, že dívky hledají pořádku
A na rozdíl od peněz, to je jediná věc, která je na mé mysli
Krátké sukně, břicho-topy, falešný opaluje
String-vesty s podprsenkou pod pro Mans
Získání tvrdé vypnutí poloviny záblesk, mám plány
Chcete-li být nabral až na pár buff Tings, jestli můžu
Mohu-li ne, tak jsem stále žije
Půjdu a zkontrolujte, zda můj malý yatty u moře
Protože vím, že ona je živá, a navíc ona je radost
Ona mi dává pohostinnost, ona se ke mně chová právo
To je to, co potřebuji, ne?
A pokud ne, jsem na malou misi do Los Angeles
Chcete-li zkontrolovat můj Beverly Hill med, jestli si může s tímto
Kuplířství není žádná jednoduchá věc, a některé z těchto kuřat jsou skandální
Ale já jsem hráč a já říkám musím být tím správným člověkem pro tuto
I love it!

Nebudete věřit, některé hovno jsem viděl, vole
Věř mi
Jo, já je ani ti projít
Ale jinak chci vyslat vykřiknout všem mým lidem tam venku, jo
Big křičet na muže dem, dámy
Ty víš, že musíš dát do grindu, pokud chcete získat to, co opravdu chtějí od života
Věř mi, vy dostanete pouze jeden běh

[Verse 2]
Nevěřím v osud
Život je to, co uděláte, aby bylo skvělé
Snažím se zvednout, soustředit se na získávání moje papír v přímé
Přežít uniknout, z konců jsem se scházet
Dokud jsem už nemohl čekat, musel jsem najít účel
Jinak bych už byl bezcenný, což rozruch na sídlišti
Ignorant, co země nabízí, když jsem měl vzít
Každé příležitosti a každou příležitost pokusit se a učinit
Každý druhý a každý dech života co oslavovat
Tak jsem byl po celém světě nyní, se zvedl k příležitosti
Se mohou pochlubit různé lidi, různé tahy, černá, bílá a asijské
Všechny tyto dámy vypadají neuvěřitelně, pořád mě díval
Jízda na koni jet-lyže a powerboats, cítit se tak úžasný
Club-hopping v Ibiza, mám Pacha na zámek
Vytáhnout přímo před vchodem v Hummer, lidé hodin
Pak se zastaví, zírat a divit se, kdo jsem a kdo nejsem
Jen jsem si to v mém kroku, ale já jsem nikdy pocit, že to horký

A miluji to, milovat

Je to všechno dobrý člověk, ya mě?
Jo, víš, že chceš chytit mě Ibiza znovu, jo
Musím tam jet znovu
Získejte Hummer ven
Jedeme dolů po ulicích srážení motorky, to není nic
Otočte se v klubu
Dívky všude
Je to všechno vibrace i když, člověk
Jo, velký výkřik do mého muže jako Paddy, jo
Vytrvejte Shy FX - můžete udělat vědět!
Big se Cajun
Jo člověče, musím se velký muž jako Scope
Big křičet na T-Power, yeah
Vytrvejte Alexis, jo
Yo, Dirtee Skank je štítek, muž
Matematika a angličtina, žít se
Londýn město postavit se
Je to věc, Velké Británii, co
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy