Texty písní Dream Theater Black Clouds & Silver Linings The Shattered Fortress

The Shattered Fortress

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Freedom - Calls my name
Serenity - Keeps me sane
Happiness - It dulls the pain
Honest - To see my fate
Open - Don't want to wait
Willingness - To understand
Justice - Why do you judge?
Courtesy - ???
Kindness - It's not that hard
Self-restraint - Recalling me
Inventory - My daily bread
Analysis - Until you're gone

Look in the mirror
What do you see?
The Shattered Fortress
That once burned me

Fateful ascent
Through darkest fires
I've found the path
To take me higher

You're smart enough
For me to trust
To live your life now
Just keep these steps
In your life
And you'll know how

If you're not sure
Ask yourself
Have I done to them
As I would have them
Do to me

Look in the mirror
What's that you see?
The Shattered Fortress
Fly now, be free!

Fateful ascent
Through darkest fires
I've found the path
To take me higher

I once thought it better to be right
But now I have finally seen the light
Sometimes you've got to be wrong
And learn from mistakes
I live with serenity now
Not self-righteous hate

[Keyboard solo by Jordan Rudess]

[...]

Now that you can see all you have done
[...]
It's time to take that step into the kingdom
[...]
All your sins will help to make you strong
[...]
And help you break right through the prison wall
[...]

Keep all of me
The desires that once burned me deep inside
Help me live today
And help to give me grace to carry out your ways

I am ready
Help me be all I can be
I am ready
Help guide me and keep me straight

[Guitar solo by John Petrucci]

I am responsible
When anyone, anywhere
Reaches out for help
I want my hand to be there
I am responsible
When anyone, anywhere
Reaches out for help
I want my hand to be there
Svoboda - Volá mým jménem
Klid - Udržuje mě zdravého
Štěstí - Otupuje bolest
Poctivost - Spatři můj osud
Otevři - Nechci čekat
Snaha - Porozumět
Spravedlnost - Proč soudíš?
Zdvořilost - ???
Dobrota - Není tak těžká
Sebe kontrola - Znovu mě volá
Inventář - Můj denní chléb
Analýzy - Dokud jsi pryč

Pohleď do zrcadla
Co vidíš?
Roztříštěnou Pevnost
Jež mě kdysi spálila

Osudový výstup
Skrz nejtemnější ohně
Našel jsem cestu
Jež vynesla mě výš

Jsi dost chytrý
Abys mi věřil
Žij svůj život
Jen kráčej dále
Svým životem
A poznáš jak

Pokud si nejsi jistý
Zeptej se sebe
Učinil jsem jim
Jak bych chtěl
Aby oni činili mě

Pohleď do zrcadla
Co vidíš?
Roztříštěnou Pevnost
Odleť, buď volný!

Osudový výstup
Skrz nejtemnější ohně
Našel jsem cestu
Jež vynesla mě výš

Kdysi jsem si myslel, že je lepší být správný
Ale nyní jsem konečně spatřil světlo
Občas se musíš mýlit
A učit se ze svých chyb
Nyní žiji v pokoji
Bez sebeoprávněné nenávisti

[Keyboard solo by Jordan Rudess]

[...]

Nyní, když vidíš vše, co jsi udělal
[...]
Je čas vkročit do království
[...]
Všechny tvé hříchy ti pomůžou být silným
[...]
A pomůžou ti prolomit vězeňské zdi
[...]

Drž ze mě vše
Touha, jež kdysi hořela uvnitř mě
Pomož mi přežít dnešek
A pomož mi, dej mi svou laskavost a najdi nám cestu

Jsem připraven
Pomožmi být vším, jež mohu být
Jsem připraven
Pomož mi strážit a udrž mě dobrým

[Guitar solo by John Petrucci]

Jsem zodpovědný
Když kdokoliv, kdekoliv
Zavolá o pomoc
Chci, aby tam má ruka byla
Jsem zodpovědný
Když kdokoliv, kdekoliv
Zavolá o pomoc
Chci, aby tam má ruka byla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy